Trang chủ Giới thiệu PGD Các trường THCS Các trường Tiểu học Các trường Mầm non
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  • THCS Tân Hồng
   • 1. Mã trường: 30296501 - Website: http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nhữ Đình Thành - Đại học Quản Lý, Phó hiệu trưởng: Đỗ Văn Thạo - Đại học sư phạm Vật Lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 27 (Biên chế: 23 hợp đồng: 4), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 8, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 21), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/21=66.7%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 314, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 34.9
  • THCS Bình Minh
  • THCS Thái Hòa
   • 1. Mã trường: 30296503 - Website: http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hưng - Đại học Chính trị, Phó hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Đích - Đại học Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 25 (Biên chế: 23 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 9, Đại học: 14, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 11/18=61.1%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 327, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 29.7
  • THCS Thái Dương
   • 1. Mã trường: 30296504 - Website: http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Hinh - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Vũ Xuân Hùng - Đại học sư phạm T.Anh, ĐH GDCT. Tổng số cán bộ giáo viên: 23 (Biên chế: 22 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 1, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 20), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/20=0.00%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 294, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 36.8
  • THCS Thúc Kháng
  • THCS Bình Xuyên
   • 1. Mã trường: 30296506 - Website: http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Phạm Hồng Tiến - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Mai - Đại học sư phạm Sử. Tổng số cán bộ giáo viên: 31 (Biên chế: 28 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 11, Đại học: 18, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 24), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 15/24=62.5%
   • 3. Số lớp: 12, Số học sinh: 424, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 35.3
  • THCS Thái Học
   • 1. Mã trường: 30296507 - Website: http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Đặng Thanh Thắng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Bùi Tiến Huy - Đại học sư phạm Anh. Tổng số cán bộ giáo viên: 33 (Biên chế: 32 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 3, Cao đẳng: 9, Đại học: 21, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 25), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 18/25=72.0%
   • 3. Số lớp: 12, Số học sinh: 410, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 34.2
  • THCS Hồng Khê
   • 1. Mã trường: 30296508 - Website: http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Hoan - Đại học Toán tin, Phó hiệu trưởng: Vũ Duy Mạnh - Đại học SP Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 26 (Biên chế: 24 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 1, Cao đẳng: 8, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 20), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/20=70.0%
   • 3. Số lớp: 10, Số học sinh: 280, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 28.0
  • THCS Cổ Bì
   • 1. Mã trường: 30296509 - Website: http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hiền - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Dương Thị Thơ - Đại học sư phạm Sinh. Tổng số cán bộ giáo viên: 29 (Biên chế: 28 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 7, Đại học: 20, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 22), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 16/22=72.7%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 337, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 30.6
  • THCS Tân Việt
   • 1. Mã trường: 30296510 - Website: http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Quang - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Vũ Đình Thắng - Đaị học sư Địa Lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 55 (Biên chế: 53 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 4, Cao đẳng: 8, Đại học: 42, Thạc sĩ: 1), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 4, Chuyên trách: 9, Trực tiếp giảng dạy: 42), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 35/42=83.3%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 277, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 30.8
  • THCS Long Xuyên
  • THCS Nhân Quyền
   • 1. Mã trường: 30296512 - Website: http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Hồng Thăng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Đỗ Văn Doãn - Đại học sư phạm Lí. Tổng số cán bộ giáo viên: 27 (Biên chế: 22 hợp đồng: 5), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 3, Cao đẳng: 7, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 6, Trực tiếp giảng dạy: 19), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/19=73.7%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 351, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 31.9
  • THCS Tráng Liệt
   • 1. Mã trường: 30296513 - Website: http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Đặng Thị Vân - Đại học sư phạm Văn, Phó hiệu trưởng: Vũ Ngọc Linh - Đại học sư phạm Vật lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 24 (Biên chế: 23 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/18=0.00%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 318, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 35.3
  • THCS Kẻ Sặt
   • 1. Mã trường: 30296514 - Website: http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Thêu - Đại học Tổng hợp Toán - Tin, Phó hiệu trưởng: Phạm Đình Hưng - Đại học sư phạmToán. Tổng số cán bộ giáo viên: 22 (Biên chế: 22 hợp đồng: 0), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 16), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/16=0.00%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 229, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 28.6
  • THCS Hưng Thịnh
   • 1. Mã trường: 30296515 - Website: http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Văn Dẫn - Đại học Sinh-KTNN, Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Hậu - Đại học sư phạm Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 14 (Biên chế: 13 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 1, Cao đẳng: 4, Đại học: 13, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 2, Trực tiếp giảng dạy: 9), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 8/9=88.9%
   • 3. Số lớp: 4, Số học sinh: 118, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 29.5
  • THCS Vĩnh Tuy
  • THCS Vĩnh Hồng
  • THCS Hùng Thắng
   • 1. Mã trường: 30296518 - Website: http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam - Đại học sư phạm Sinh. Tổng số cán bộ giáo viên: 24 (Biên chế: 21 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 6, Đại học: 18, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/18=77.8%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 213, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 26.6
  • THCS Vũ Hữu
   • 1. Mã trường: 30296519 - Website: http://vuhuu.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Phạm Đức Thắng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Phạm Văn Binh - Đại học sư phạm Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 34 (Biên chế: 31 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 3, Đại học: 29, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 27), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 24/27=88.9%
   • 3. Số lớp: 14, Số học sinh: 566, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 40.4
  Năm học:
  Văn bản mới
  Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876549
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 213
  Đang online: 854
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  256/25/2018