Trang chủ Giới thiệu PGD Các trường THCS Các trường Tiểu học Các trường Mầm non
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • LIÊN KẾT WEBSITE
  • THCS Tân Hồng
   • 1. Mã trường: 30296501 - Website: http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nhữ Đình Thành - Đại học Quản Lý, Phó hiệu trưởng: Đỗ Văn Thạo - Đại học sư phạm Vật Lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 27 (Biên chế: 23 hợp đồng: 4), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 8, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 21), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/21=66.7%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 314, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 34.9
  • THCS Bình Minh
  • THCS Thái Hòa
   • 1. Mã trường: 30296503 - Website: http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hưng - Đại học Chính trị, Phó hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Đích - Đại học Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 25 (Biên chế: 23 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 9, Đại học: 14, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 11/18=61.1%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 327, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 29.7
  • THCS Thái Dương
   • 1. Mã trường: 30296504 - Website: http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Hinh - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Vũ Xuân Hùng - Đại học sư phạm T.Anh, ĐH GDCT. Tổng số cán bộ giáo viên: 23 (Biên chế: 22 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 1, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 20), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/20=0.00%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 294, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 36.8
  • THCS Thúc Kháng
  • THCS Bình Xuyên
   • 1. Mã trường: 30296506 - Website: http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Phạm Hồng Tiến - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Mai - Đại học sư phạm Sử. Tổng số cán bộ giáo viên: 31 (Biên chế: 28 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 11, Đại học: 18, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 24), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 15/24=62.5%
   • 3. Số lớp: 12, Số học sinh: 424, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 35.3
  • THCS Thái Học
   • 1. Mã trường: 30296507 - Website: http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Đặng Thanh Thắng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Bùi Tiến Huy - Đại học sư phạm Anh. Tổng số cán bộ giáo viên: 33 (Biên chế: 32 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 3, Cao đẳng: 9, Đại học: 21, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 25), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 18/25=72.0%
   • 3. Số lớp: 12, Số học sinh: 410, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 34.2
  • THCS Hồng Khê
   • 1. Mã trường: 30296508 - Website: http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Hoan - Đại học Toán tin, Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Xoa - Đại học sư phạm Văn. Tổng số cán bộ giáo viên: 26 (Biên chế: 24 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 1, Cao đẳng: 8, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 20), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/20=70.0%
   • 3. Số lớp: 10, Số học sinh: 280, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 28.0
  • THCS Cổ Bì
   • 1. Mã trường: 30296509 - Website: http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hiền - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Dương Thị Thơ - Đại học sư phạm Sinh. Tổng số cán bộ giáo viên: 29 (Biên chế: 28 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 7, Đại học: 20, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 5, Trực tiếp giảng dạy: 22), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 16/22=72.7%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 337, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 30.6
  • THCS Tân Việt
   • 1. Mã trường: 30296510 - Website: http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Quang - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Vũ Đình Thắng - Đaị học sư phạm Lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 55 (Biên chế: 53 hợp đồng: 2), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 4, Cao đẳng: 8, Đại học: 42, Thạc sĩ: 1), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 4, Chuyên trách: 9, Trực tiếp giảng dạy: 42), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 35/42=83.3%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 277, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 30.8
  • THCS Long Xuyên
  • THCS Nhân Quyền
   • 1. Mã trường: 30296512 - Website: http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Hồng Thăng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Đỗ Văn Doãn - Đại học sư phạm Lí. Tổng số cán bộ giáo viên: 27 (Biên chế: 22 hợp đồng: 5), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 3, Cao đẳng: 7, Đại học: 17, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 6, Trực tiếp giảng dạy: 19), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/19=73.7%
   • 3. Số lớp: 11, Số học sinh: 351, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 31.9
  • THCS Tráng Liệt
   • 1. Mã trường: 30296513 - Website: http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Đặng Thị Vân - Đại học sư phạm Văn, Phó hiệu trưởng: Vũ Ngọc Linh - Đại học sư phạm Vật lý. Tổng số cán bộ giáo viên: 24 (Biên chế: 23 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/18=0.00%
   • 3. Số lớp: 9, Số học sinh: 318, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 35.3
  • THCS Kẻ Sặt
   • 1. Mã trường: 30296514 - Website: http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Đình Thêu - Đại học Tổng hợp Toán - Tin, Phó hiệu trưởng: Phạm Đình Hưng - Đại học sư phạmToán. Tổng số cán bộ giáo viên: 22 (Biên chế: 22 hợp đồng: 0), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 0, Cao đẳng: 0, Đại học: 0, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 16), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 0/16=0.00%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 229, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 28.6
  • THCS Hưng Thịnh
   • 1. Mã trường: 30296515 - Website: http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Vũ Văn Dẫn - Đại học Sinh-KTNN, Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Hậu - Đại học sư phạm Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 14 (Biên chế: 13 hợp đồng: 1), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 1, Cao đẳng: 4, Đại học: 13, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 2, Trực tiếp giảng dạy: 9), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 8/9=88.9%
   • 3. Số lớp: 4, Số học sinh: 118, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 29.5
  • THCS Vĩnh Tuy
  • THCS Vĩnh Hồng
  • THCS Hùng Thắng
   • 1. Mã trường: 30296518 - Website: http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam - Đại học sư phạm Sinh. Tổng số cán bộ giáo viên: 24 (Biên chế: 21 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 6, Đại học: 18, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 2, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 18), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 14/18=77.8%
   • 3. Số lớp: 8, Số học sinh: 213, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 26.6
  • THCS Vũ Hữu
   • 1. Mã trường: 30296519 - Website: http://vuhuu.edu.vn
   • 2. Hiệu trưởng: Phạm Đức Thắng - Đại học sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng: Phạm Văn Binh - Đại học sư phạm Toán. Tổng số cán bộ giáo viên: 34 (Biên chế: 31 hợp đồng: 3), Trình độ đào tạo (Trung cấp: 2, Cao đẳng: 3, Đại học: 29, Thạc sĩ: 0), Cơ cấu tổ chức (Quản lí: 3, Chuyên trách: 4, Trực tiếp giảng dạy: 27), Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn: 24/27=88.9%
   • 3. Số lớp: 14, Số học sinh: 566, Tỉ lệ học sinh trên lớp: 40.4
  Năm học:
  Văn bản mới
  Số 482/PGD&ĐT-THCS Về việc hướng dẫn tổ chức thi tiếng Anh trực tuyến (OSE), Olympic "Tài năng tiếng Anh" (OTE),và Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)dành cho học sinh THCS năm học 2016-2017
  Điều chỉnh Lịch bốc thăm thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016 tại điểm thi Tiểu học Thúc Kháng
  Điều chỉnh Lịch bốc thăm thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016 tại điểm thi Tiểu học Vĩnh Tuy
  Lịch bốc thăm thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016 tại điểm thi Tiểu học Thúc Kháng
  Lịch bốc thăm thi viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang năm 2016 tại điểm thi Tiểu học Vĩnh Tuy
  12345678910...
  Thống kê truy cập
  Tổng số: 7278999
  Hôm qua: 26364
  Hôm nay: 17155
  Đang online: 35
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  2110/21/2016