Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876595
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 259
  Đang online: 892
  Toàn huyện

  MẦM NON TRÁNG LIỆT
  Năm thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.774.772
  website:
   
  Email: mntranglietbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy
  Điện thoại: 0972.056.983 | Email: ngthuymn@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 6
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 6
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT:11


  MẦM NON THÁI HÒA
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03203.900.527
  website: 
  chưa có
  Email: mnthaihoabg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Khúc Thị Dung
  Điện thoại: 01682.304.598 | Email:
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Tấm
  Điện thoại: 01687.270.915 | Email: hongtam739396@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Hạnh
  Điện thoại:01678.012.481 | Email: honghanhmn8@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 24 tháng 7 năm 2014
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:2, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:1, LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:1: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1: LĐTT: 26


  MẦM NON THÁI DƯƠNG
  Năm thành lập: 1974
  Điện thoại: 0913 240 217
  website:

  Email: mnthaiduongbg1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Nga
  Điện thoại: 0913 240 217 | Email: mnthaiduongbg1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Liên
  Điện thoại: 0984 734 998 | Email: tranlienmntdbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Chinh
  Điện thoại: 01696 327 862 | Email: buichinhmntdbg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 06 năm 2013
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 9
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 20


  MẦM NON TÂN VIỆT
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.770.846
  website: 

  Email: mntanvietbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị May
  Điện thoại: 01666437353 | Email: 
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Bình
  Điện thoại: 01668650718 | Email: 
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Hợi
  Điện thoại: 0974497407 | Email: 
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16


  MẦM NON HÙNG THẮNG
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03203.770.311
  website:
  Email: 
  mnhungthangbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng
  Điện thoại: 01686323408| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Loãn
  Điện thoại: 01658157338 | Email: phamloanht1972@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhuần
  Điện thoại: 01683530337 | Email: nhuan.hd2011@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT; 7
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT :12


  MẦM NON BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1978
  Điện thoại: 03203.792.670
  website: 
  Email: 
  mnbinhminhbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyến
  Điện thoại: 01652.151.390 | Email: nguyenthituyenbm@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý
  Điện thoại: 01653.757.737 | Email: nguyenlybm@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Tình
  Điện thoại: 01638.054.790 | Email: tinhbghd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt 
  Kiểm định chất lượng: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 10
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 10
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18


  MẦM NON CỔ BÌ
  Ngày thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.775.729
  website:

  Email: mncobibg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Nguyên
  Điện thoại: 01666.234.886 | Email: Phamnguyencobi@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Dịu
  Điện thoại: 01698.257.606 | Email: Huongdiu2000@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lộc
  Điện thoại: 0904.303.098 | Email: Hoathuytien208@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 21


  MẦM NON THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1976
  Điện thoại: 03206.274.057
  website:

  Email: mnthaihocbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Hường
  Điện thoại: 0962.280.833 | Email: phamhuong16761@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: An Thị Nam
  Điện thoại: 0963.971.886 | Email: annam0074@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Sao
  Điện thoại: 0975.772.283| Email: nguyensaobg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Hường
  Điện thoại: 00968.922.578 | Email: huonglinhsc@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 21
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 27


  MẦM NON NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203770538
  website:
  Email:mnnhanquyenbg@gmail.com

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hưng
  Điện thoại: 01663288096 | Email: nguyenthihungnq@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Hằng
  Điện thoại: 0984046017 | Email: phamhangnqbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cách
  Điện thoại: 0965171846 | Email:  
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 8 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Cờ thi đua UBND tỉnh
  Năm học 2013 - 2014: Cờ thi đua UBND tỉnh  | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 8, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 9, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 3, LĐTT: 23
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 29


  MẦM NON HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1976
  Điện thoại: 03203.774.761
  website: 

  Email: mnhungthinhhd6@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Mến
  Điện thoại: 0985.321.259 | Email: kimmenht@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Hồ Điệp
  Điện thoại: 0168.781.2938 | Email :mnhungthinhhd6@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày17 tháng 8 năm 2015  (Công nhận lại 22/6/2015)
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐXS
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 4, LĐTT:  6
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT:  7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT:  7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT:  8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12


  MẦM NON VĨNH TUY
  Năm thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.775.030
  Email: 
  mnvinhtuybg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường
  Điện thoại: 0979.549.066| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Sửu
  Điện thoại: 01677.582.954| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Liên
  Điện thoại: 0977.843.205| Email:
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 8
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 9
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 9
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 11
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 15


  MẦM NON SAO MAI
  Ngày thành lập: 28/06/2007
  Điện thoại: 03203.773.569
  website: 
  saomaibinhgiang.edu.vn
  Email: mnsaomaibg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Như
  Điện thoại: 0963.800.873 | Email: nguyenhoanguyen96@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Thanh Nhàn
  Điện thoại: 0985.747.312 | Email: toanminhnhan@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 5
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 2, LĐTT: 5
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 7
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 8


  MẦM NON VĨNH HỒNG
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03202.241.030

  Email: mnvinhhong@gmail.com
  Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy  Hiền
  Điện thoại: 0916 125 751 | Email: thuyhienmnvh@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Duyên
  Điện thoại: 0978 596 050 | Email: vuthiduyen@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá  | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 26
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 30


  MẦM NON KẺ SẶT
  Ngày thành lập: 05/7/1994
  Điện thoại: 03203.774.764
  Email: 
  mnkesatbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Gấm
  Điện thoại: 01659389505| Email: cuocsongyenbinh1982@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị kim Phượng
  Điện thoại: 01694589488| Email: nguyenphuong.72bg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐ Khá | 2011 - 2012: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐ Khá | 2014 - 2015: TTLĐ Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp CS: 01, LĐTT: 5
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp CS: 2, LĐTT: 6
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 9


  MẦM NON HỒNG KHÊ
  Năm thành lập:1961
  Điện thoại: 03203799373
  website:
  Email: 
  mnhongkhebg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Hồng Phương
  Điện thoại: 01678.330.059 | Email: lehongphuong123@gmail.com 
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Công Lý 
  Điện thoại: 01694.021.451| Email: duonglylyly@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Tâm 
  Điện thoại: 0972407551 | Email: hoangtamlx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia:  Chưa
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá 

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 18


  MẦM NON LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.799.697
  website:
  Email: mnlongxuyenbg2
  @gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hường
  Điện thoại: 0168.352.9524 | Email: thuhuongng75@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nga
  Điện thoại: 0168.600.3324 | Email: nguyenngalx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Tiến
  Điện thoại: 0169.634.7378 | Email: mnvuthitien@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 16 tháng 8 năm 2006
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTTXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 25
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 23
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 19


  MẦM NON THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.777.240
  website: 

  Email:mnthuckhangbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Xá
  Điện thoại: 0972.311.505 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đào Thị Vóc
  Điện thoại: 0166.233.3729 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Anh
  Điện thoại: 0166.513.9645 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:0:  LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 20


  MẦM NON TÂN HỒNG
  Ngày thành lập: 15/12/2003
  Điện thoại: 03203.778400
  website:
  Email: nmtanhongbg@.gmail.com

  Hiệu trưởng: Lê Thị Hà
  Điện thoại: 01664515967 | Email: lethihabg2007@.gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Thơm
  Điện thoại: 01664516086 | Email: vuthithom@.gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Hồng Vân
  Điện thoại: 0982085448 | Email: vanmen1974@.gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTKhá | 2011 - 2012: TTKhá | 2012 - 2013:TT Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 21

  MẦM NON BÌNH XUYÊN
  Năm thành lập: 1971
  Điện thoại: 03203.502.041
  website: 
  Email:mnbinhxuyenbg@gmai.com

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoàng
  Điện thoại: 0989.290.456 | Email: nguyenhoangbx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoan
  Điện thoại: 0988.240.567 | Email: hoancuong80@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Huy
  Điện thoại: 0986.480.557| Email: tuonghuybg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Yến
  Điện thoại: 0988.316.663 Email: phanyenmnbx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 30 tháng 11 năm 2012
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0 CSTĐCS: 2, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 30
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 32

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
  Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
  Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh
  Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
  Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
  Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  6/25/201825