Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13384524
  Hôm qua: 5540
  Hôm nay: 1362
  Đang online: 103
  Toàn huyện

  MẦM NON TRÁNG LIỆT
  Năm thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.774.772
  website:
   
  Email: mntranglietbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy
  Điện thoại: 0972.056.983 | Email: ngthuymn@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 6
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 6
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT:11


  MẦM NON THÁI HÒA
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03203.900.527
  website: 
  chưa có
  Email: mnthaihoabg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Khúc Thị Dung
  Điện thoại: 01682.304.598 | Email:
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Tấm
  Điện thoại: 01687.270.915 | Email: hongtam739396@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Hạnh
  Điện thoại:01678.012.481 | Email: honghanhmn8@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 24 tháng 7 năm 2014
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:2, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:1, LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS:1: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1: LĐTT: 26


  MẦM NON THÁI DƯƠNG
  Năm thành lập: 1974
  Điện thoại: 0913 240 217
  website:

  Email: mnthaiduongbg1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Nga
  Điện thoại: 0913 240 217 | Email: mnthaiduongbg1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Liên
  Điện thoại: 0984 734 998 | Email: tranlienmntdbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Chinh
  Điện thoại: 01696 327 862 | Email: buichinhmntdbg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 06 năm 2013
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 9
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 14
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 20


  MẦM NON TÂN VIỆT
  Năm thành lập: 1962
  Điện thoại: 03203.770.846
  website: 

  Email: mntanvietbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị May
  Điện thoại: 01666437353 | Email: 
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Bình
  Điện thoại: 01668650718 | Email: 
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Hợi
  Điện thoại: 0974497407 | Email: 
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16


  MẦM NON HÙNG THẮNG
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03203.770.311
  website:
  Email: 
  mnhungthangbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng
  Điện thoại: 01686323408| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Loãn
  Điện thoại: 01658157338 | Email: phamloanht1972@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhuần
  Điện thoại: 01683530337 | Email: nhuan.hd2011@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT; 7
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT :12


  MẦM NON BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1978
  Điện thoại: 03203.792.670
  website: 
  Email: 
  mnbinhminhbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyến
  Điện thoại: 01652.151.390 | Email: nguyenthituyenbm@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý
  Điện thoại: 01653.757.737 | Email: nguyenlybm@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Tình
  Điện thoại: 01638.054.790 | Email: tinhbghd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt 
  Kiểm định chất lượng: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 10
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 10
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18


  MẦM NON CỔ BÌ
  Ngày thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.775.729
  website:

  Email: mncobibg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Nguyên
  Điện thoại: 01666.234.886 | Email: Phamnguyencobi@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Dịu
  Điện thoại: 01698.257.606 | Email: Huongdiu2000@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lộc
  Điện thoại: 0904.303.098 | Email: Hoathuytien208@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 21


  MẦM NON THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1976
  Điện thoại: 03206.274.057
  website:

  Email: mnthaihocbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Hường
  Điện thoại: 0962.280.833 | Email: phamhuong16761@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: An Thị Nam
  Điện thoại: 0963.971.886 | Email: annam0074@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Sao
  Điện thoại: 0975.772.283| Email: nguyensaobg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Hường
  Điện thoại: 00968.922.578 | Email: huonglinhsc@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:1, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 21
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 22
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 27


  MẦM NON NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203770538
  website:
  Email:mnnhanquyenbg@gmail.com

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hưng
  Điện thoại: 01663288096 | Email: nguyenthihungnq@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Hằng
  Điện thoại: 0984046017 | Email: phamhangnqbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cách
  Điện thoại: 0965171846 | Email:  
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 8 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Cờ thi đua UBND tỉnh
  Năm học 2013 - 2014: Cờ thi đua UBND tỉnh  | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 8, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 9, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 3, LĐTT: 23
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 29


  MẦM NON HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1976
  Điện thoại: 03203.774.761
  website: 

  Email: mnhungthinhhd6@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Mến
  Điện thoại: 0985.321.259 | Email: kimmenht@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Hồ Điệp
  Điện thoại: 0168.781.2938 | Email :mnhungthinhhd6@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày17 tháng 8 năm 2015  (Công nhận lại 22/6/2015)
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: TTLĐXS
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 4, LĐTT:  6
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT:  7
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT:  7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT:  8
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12


  MẦM NON VĨNH TUY
  Năm thành lập: 1998
  Điện thoại: 03203.775.030
  Email: 
  mnvinhtuybg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường
  Điện thoại: 0979.549.066| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Sửu
  Điện thoại: 01677.582.954| Email:
  Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Liên
  Điện thoại: 0977.843.205| Email:
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 8
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 9
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 9
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 11
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 15


  MẦM NON SAO MAI
  Ngày thành lập: 28/06/2007
  Điện thoại: 03203.773.569
  website: 
  saomaibinhgiang.edu.vn
  Email: mnsaomaibg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Như
  Điện thoại: 0963.800.873 | Email: nguyenhoanguyen96@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Thanh Nhàn
  Điện thoại: 0985.747.312 | Email: toanminhnhan@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 5
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 1, CSTĐCS: 2, LĐTT: 5
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 7
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 7
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 8


  MẦM NON VĨNH HỒNG
  Ngày thành lập: 10/10/1998
  Điện thoại: 03202.241.030

  Email: mnvinhhong@gmail.com
  Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy  Hiền
  Điện thoại: 0916 125 751 | Email: thuyhienmnvh@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Duyên
  Điện thoại: 0978 596 050 | Email: vuthiduyen@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá  | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 26
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 30


  MẦM NON KẺ SẶT
  Ngày thành lập: 05/7/1994
  Điện thoại: 03203.774.764
  Email: 
  mnkesatbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Gấm
  Điện thoại: 01659389505| Email: cuocsongyenbinh1982@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị kim Phượng
  Điện thoại: 01694589488| Email: nguyenphuong.72bg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐ Khá | 2011 - 2012: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐ Khá | 2014 - 2015: TTLĐ Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp CS: 01, LĐTT: 5
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 8
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp CS: 2, LĐTT: 6
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp CS: 0, LĐTT: 9


  MẦM NON HỒNG KHÊ
  Năm thành lập:1961
  Điện thoại: 03203799373
  website:
  Email: 
  mnhongkhebg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Hồng Phương
  Điện thoại: 01678.330.059 | Email: lehongphuong123@gmail.com 
  Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Công Lý 
  Điện thoại: 01694.021.451| Email: duonglylyly@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Tâm 
  Điện thoại: 0972407551 | Email: hoangtamlx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia:  Chưa
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá 

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 18


  MẦM NON LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.799.697
  website:
  Email: mnlongxuyenbg2
  @gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hường
  Điện thoại: 0168.352.9524 | Email: thuhuongng75@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nga
  Điện thoại: 0168.600.3324 | Email: nguyenngalx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Tiến
  Điện thoại: 0169.634.7378 | Email: mnvuthitien@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 16 tháng 8 năm 2006
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTTXS | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 25
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 23
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 19


  MẦM NON THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.777.240
  website: 

  Email:mnthuckhangbg@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Xá
  Điện thoại: 0972.311.505 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đào Thị Vóc
  Điện thoại: 0166.233.3729 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Anh
  Điện thoại: 0166.513.9645 | Email: mnthuckhangbg@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS:0:  LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 20


  MẦM NON TÂN HỒNG
  Ngày thành lập: 15/12/2003
  Điện thoại: 03203.778400
  website:
  Email: nmtanhongbg@.gmail.com

  Hiệu trưởng: Lê Thị Hà
  Điện thoại: 01664515967 | Email: lethihabg2007@.gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Thơm
  Điện thoại: 01664516086 | Email: vuthithom@.gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Hồng Vân
  Điện thoại: 0982085448 | Email: vanmen1974@.gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTKhá | 2011 - 2012: TTKhá | 2012 - 2013:TT Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 12
  Năm học 2011 - 2012
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015
  : CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0  LĐTT: 21

  MẦM NON BÌNH XUYÊN
  Năm thành lập: 1971
  Điện thoại: 03203.502.041
  website: 
  Email:mnbinhxuyenbg@gmai.com

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoàng
  Điện thoại: 0989.290.456 | Email: nguyenhoangbx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoan
  Điện thoại: 0988.240.567 | Email: hoancuong80@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Huy
  Điện thoại: 0986.480.557| Email: tuonghuybg@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Yến
  Điện thoại: 0988.316.663 Email: phanyenmnbx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 30 tháng 11 năm 2012
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐXS | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0 CSTĐCS: 2, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 30
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 32

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  4/23/201823