Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13384506
  Hôm qua: 5540
  Hôm nay: 1344
  Đang online: 88
  Toàn huyện

  TIỂU HỌC VĨNH TUY
  Ngày thành lập: 
  Điện thoại: 03203.777.928
  website: 
  http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
  Email: thvinhtuy1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuyết
  Điện thoại: 0987524002 | Email: nguyenthithuyet1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Mai
  Điện thoại: 0973020969 | Email: thanhmai@vuhuu.edu.vn
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 6 năm 2006
  Công nhận lại chuẩn Quốc gia: Ngày 06 tháng12 năm 2012
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT| 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14


  TIỂU HỌC BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1965
  Điện thoại: 03203.778 316
  website: 
  http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
  Email: thbinhminh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Hoàng Thị Nết
  Điện thoại: 01669.143.008 | Email: hoangnet63@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Khu
  Điện thoại: 03203.603.069 | Email: nguyenkhuhd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 22 tháng 02 năm 2011
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 10
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13


  TIỂU HỌC KẺ SẶT
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777022
  website: 
  http://vuhuu.edu.vn
  Email: thkesat1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Thị Chiều
  Điện thoại: 01684109988 | Email: lethichieuks@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Hiểu
  Điện thoại: 01696567003 | Email: hieukesat@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 17


  TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1955
  Điện thoại: 03203.777.956
  website: 
  http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
  Email: ththuckhang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Bản
  Điện thoại: 01687552766 | Email: vuthiban1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Du
  Điện thoại: 0902043429 | Email: phamvandutk@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18


  TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777.927
  website: 
  http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
  Email: thtrangliet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Thuấn
  Điện thoại: 0987.170.269 | Email: vudinhthuantrangliet@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Vinh
  Điện thoại: 01277.979.968 | Email: vinh66tl@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: 2001
  Kiểm định chất lượng năm 2014: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 6, LĐTT: 10
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17


  TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.778.116
  website: 
  http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
  Email: thnhanquyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hạnh
  Điện thoại: 0976.401.567 | Email: dothihanhthhongkhe@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nhũ Đình Nam
  Điện thoại: 01683.964.397 | Email: namnhanquyen09@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 8 năm 2011
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 20
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 23
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 28


  TIỂU HỌC THÁI HÒA
  Năm thành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.576072
  website: 
  http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
  Email: ththaihoa1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Minh
  Điện thoại: 0983105425 | Email: 
  vuminh14463@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Văn Thiệp
  Điện thoại: 0946034049 | Email: 
  vuvanthiepth@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3 LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 19
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3 LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2 LĐTT: 19


  TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
  Ngày thành lập: 01/09/1951
  Điện thoại: 03203.778.054
  website: 
  http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
  Email: thhungthang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Xuân Nhiệm
  Điện thoại: 0982.937.123 | Email: nvxuannhiem@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Bảo
  Điện thoại: 01652760423 | Email: phambao1972@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 8 tháng 5 năm 2008
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐ Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16


  TIỂU HỌC TÂN HỒNG
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.778.067
  website: 
  http://hd_thtanhong.haiduong.edu.vn
  Email: thtanhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phương Kim Tám
  Điện thoại: 0983.154.929 | Email: nguyenphhuongtam.7374@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Duy Luyện
  Điện thoại: 0977.100.628 | Email: vuluyen68@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 6 năm 2007
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012:  Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014:  Khá | 2014 - 2015:  Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777.748
  website: 
  http://bg_thhungthinh.haiduong.edu.vn 
  Email: 
  thhungthinh1@gmail.com 
  Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Cẩm
  Điện thoại: 0936.679.586 | Email: thhungthinh1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Ngân
  Điện thoại: 01663.321.675 | Email: nguyen.ngan142@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 23 tháng 8 năm 2013
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011:  Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 8
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 13
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14


  TIỂU HỌC LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1951
  Điện thoại: 03203.778.065
  website: bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: 
  thlongxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Trần Thị Loan
  Điện thoại:0985.636.080 | Email: loanbacthtv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Liên
  Điện thoại: 0989.847.818 | Email: bibong1975@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 7 năm 2008 công nhận lại sau 5 năm.
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TT Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 22
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 19
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2 : LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 18


  TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
  Ngày thành lập: Tháng 9 năm 1956
  Điện thoại: 03202.241.272
  website: http://bg.ththaiduong.hd.edu.vn
  Email: 
  ththaiduong12@gmail.com
  Hiệu trưởng: Hà Văn Tú
  Điện thoại: 0936.579.092 | Email: ngocductu@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đoàn
  Điện thoại: 0126.248.6328 | Email: trungdoantd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 30 tháng 6 năm 2009
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
  Năm tthành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.778137
  website: 
  http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: thbinhxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Huy Dương
  Điện thoại: 0988 474 434 (hoặc 0947 988 392) | Email: duonglehuy63@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Quý
  Điện thoại: 0963 159 399 | Email: phamquy1978@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II: Ngày 25 tháng 5 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015 | TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 03 , LĐTT: 22  
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 03 , LĐTT: 28
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 04:, LĐTT: 2
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 06   LĐTT: 25
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 04: LĐTT: 30


  TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.777.807
  website: 
  http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
  Email: thvinhhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh
  Điện thoại: 0916.019.598 | Email: nguyenthiminh1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Huệ
  Điện thoại: 0976.180.365 | Email: vuhuevh1965@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 12 tháng 06 năm 2012
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐ khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 
  0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 22
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 25
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 23


  TIỂU HỌC CỔ BÌ
  Năm thành lập: 1952
  Điện thoại: 03203.756.639
  website: 
  http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
  Email: thcobi1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Cường
  Điện thoại: 0975.520.640 | Email: anhthu5710@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Trọng
  Điện thoại: 0977.818.038 | Email: levantrongbx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 01 năm 2005
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 19
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 21
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 22


  TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
  Năm thành lập: 1952
  Điện thoại: 03203.778.064
  website: http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn

  Email: thhongkhe12@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Kha
  Điện thoại: 0975.520.198 | Email: vukha1974@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Đam
  Điện thoại: 01652520997
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 25 tháng 5 năm 2008
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0  CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 20


  TIỂU HỌC THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1955
  Điện thoại: 03203.778.006
  website: 
  http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
  Email: ththaihoc1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đức Khôi
  Điện thoại: 0913.33.22.86 | Email: vukhoi79@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Xim
  Điện thoại: 0983.262507 | Email: vuxim2012@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 6 năm 2007
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐ Khá | 2012 - 2013: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐ Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 25
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 20
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 31


  TIỂU HỌC TÂN VIỆT
  Ngày thành lập: 26/10/1989
  Điện thoại: 03203.778.041
  website: bg-thtanviet.haiduong.edu.vn

  Email: th.tanviet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Dung
  Điện thoại: 0985.559.029| Email: phamthidungthlx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đô Thị Hưng
  Điện thoại: 0941.107.188 | Email: doyenhung@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 31 tháng 10 năm 2013
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 1
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3 : LĐTT:18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 19

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  4/23/201823