Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876575
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 239
  Đang online: 874
  Toàn huyện

  TIỂU HỌC VĨNH TUY
  Ngày thành lập: 
  Điện thoại: 03203.777.928
  website: 
  http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
  Email: thvinhtuy1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuyết
  Điện thoại: 0987524002 | Email: nguyenthithuyet1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Mai
  Điện thoại: 0973020969 | Email: thanhmai@vuhuu.edu.vn
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 15 tháng 6 năm 2006
  Công nhận lại chuẩn Quốc gia: Ngày 06 tháng12 năm 2012
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT| 2011 - 2012: TTLĐTT| 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 13
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14


  TIỂU HỌC BÌNH MINH
  Năm thành lập: 1965
  Điện thoại: 03203.778 316
  website: 
  http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
  Email: thbinhminh1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Hoàng Thị Nết
  Điện thoại: 01669.143.008 | Email: hoangnet63@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Khu
  Điện thoại: 03203.603.069 | Email: nguyenkhuhd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 22 tháng 02 năm 2011
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 15
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 10
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 14
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13


  TIỂU HỌC KẺ SẶT
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777022
  website: 
  http://vuhuu.edu.vn
  Email: thkesat1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Thị Chiều
  Điện thoại: 01684109988 | Email: lethichieuks@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Hiểu
  Điện thoại: 01696567003 | Email: hieukesat@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: Khá | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 15
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 17


  TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
  Năm thành lập: 1955
  Điện thoại: 03203.777.956
  website: 
  http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
  Email: ththuckhang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Bản
  Điện thoại: 01687552766 | Email: vuthiban1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Du
  Điện thoại: 0902043429 | Email: phamvandutk@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: Khá | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 16
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 14
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18


  TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777.927
  website: 
  http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
  Email: thtrangliet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Thuấn
  Điện thoại: 0987.170.269 | Email: vudinhthuantrangliet@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Vinh
  Điện thoại: 01277.979.968 | Email: vinh66tl@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: 2001
  Kiểm định chất lượng năm 2014: chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 6, LĐTT: 10
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5, LĐTT: 12
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 5: LĐTT: 13
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 16
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 17


  TIỂU HỌC NHÂN QUYỀN
  Năm thành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.778.116
  website: 
  http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
  Email: thnhanquyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hạnh
  Điện thoại: 0976.401.567 | Email: dothihanhthhongkhe@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nhũ Đình Nam
  Điện thoại: 01683.964.397 | Email: namnhanquyen09@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 8 năm 2011
  Kiểm định chất lượng năm 2015: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐXS | 2011 - 2012: TTLĐXS | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 20
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 23
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 28


  TIỂU HỌC THÁI HÒA
  Năm thành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.576072
  website: 
  http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
  Email: ththaihoa1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Minh
  Điện thoại: 0983105425 | Email: 
  vuminh14463@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Văn Thiệp
  Điện thoại: 0946034049 | Email: 
  vuvanthiepth@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Chưa đạt
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3 LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 19
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3 LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1 LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2 LĐTT: 19


  TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
  Ngày thành lập: 01/09/1951
  Điện thoại: 03203.778.054
  website: 
  http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
  Email: thhungthang1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Xuân Nhiệm
  Điện thoại: 0982.937.123 | Email: nvxuannhiem@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Bảo
  Điện thoại: 01652760423 | Email: phambao1972@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 8 tháng 5 năm 2008
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐ Khá

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 16


  TIỂU HỌC TÂN HỒNG
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.778.067
  website: 
  http://hd_thtanhong.haiduong.edu.vn
  Email: thtanhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phương Kim Tám
  Điện thoại: 0983.154.929 | Email: nguyenphhuongtam.7374@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Duy Luyện
  Điện thoại: 0977.100.628 | Email: vuluyen68@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 6 năm 2007
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 3
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012:  Khá | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014:  Khá | 2014 - 2015:  Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 17
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 16
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 0: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
  Năm thành lập: 1957
  Điện thoại: 03203.777.748
  website: 
  http://bg_thhungthinh.haiduong.edu.vn 
  Email: 
  thhungthinh1@gmail.com 
  Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Cẩm
  Điện thoại: 0936.679.586 | Email: thhungthinh1@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Ngân
  Điện thoại: 01663.321.675 | Email: nguyen.ngan142@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 23 tháng 8 năm 2013
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011:  Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 0, LĐTT: 11
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 8
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 12
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 13
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 14


  TIỂU HỌC LONG XUYÊN
  Năm thành lập: 1951
  Điện thoại: 03203.778.065
  website: bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: 
  thlongxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Trần Thị Loan
  Điện thoại:0985.636.080 | Email: loanbacthtv@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Liên
  Điện thoại: 0989.847.818 | Email: bibong1975@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 7 năm 2008 công nhận lại sau 5 năm.
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TT Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 22
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 19
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2 : LĐTT: 20
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 18


  TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG
  Ngày thành lập: Tháng 9 năm 1956
  Điện thoại: 03202.241.272
  website: http://bg.ththaiduong.hd.edu.vn
  Email: 
  ththaiduong12@gmail.com
  Hiệu trưởng: Hà Văn Tú
  Điện thoại: 0936.579.092 | Email: ngocductu@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đoàn
  Điện thoại: 0126.248.6328 | Email: trungdoantd@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 30 tháng 6 năm 2009
  Kiểm định chất lượng năm 2013: Cấp độ 2
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐXS

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 21
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 18
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19


  TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
  Năm tthành lập: 1956
  Điện thoại: 03203.778137
  website: 
  http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  Email: thbinhxuyen1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Lê Huy Dương
  Điện thoại: 0988 474 434 (hoặc 0947 988 392) | Email: duonglehuy63@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Quý
  Điện thoại: 0963 159 399 | Email: phamquy1978@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II: Ngày 25 tháng 5 năm 2014
  Kiểm định chất lượng năm: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: Khá | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015 | TTLĐTT

  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 03 , LĐTT: 22  
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 03 , LĐTT: 28
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 04:, LĐTT: 2
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 06   LĐTT: 25
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 04: LĐTT: 30


  TIỂU HỌC VĨNH HỒNG
  Năm thành lập: 1960
  Điện thoại: 03203.777.807
  website: 
  http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
  Email: thvinhhong1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh
  Điện thoại: 0916.019.598 | Email: nguyenthiminh1965@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Huệ
  Điện thoại: 0976.180.365 | Email: vuhuevh1965@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 12 tháng 06 năm 2012
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐ khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 20
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 
  0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 22
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 25
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 23


  TIỂU HỌC CỔ BÌ
  Năm thành lập: 1952
  Điện thoại: 03203.756.639
  website: 
  http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
  Email: thcobi1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Thị Cường
  Điện thoại: 0975.520.640 | Email: anhthu5710@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Trọng
  Điện thoại: 0977.818.038 | Email: levantrongbx@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 01 năm 2005
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 19
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 21
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 22


  TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
  Năm thành lập: 1952
  Điện thoại: 03203.778.064
  website: http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn

  Email: thhongkhe12@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đình Kha
  Điện thoại: 0975.520.198 | Email: vukha1974@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Đam
  Điện thoại: 01652520997
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 25 tháng 5 năm 2008
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0  CSTĐCS: 3, LĐTT: 18
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 17
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 20


  TIỂU HỌC THÁI HỌC
  Năm thành lập: 1955
  Điện thoại: 03203.778.006
  website: 
  http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
  Email: ththaihoc1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Vũ Đức Khôi
  Điện thoại: 0913.33.22.86 | Email: vukhoi79@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Xim
  Điện thoại: 0983.262507 | Email: vuxim2012@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 05 tháng 6 năm 2007
  Kiểm định chất lượng: Chưa kiểm định
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐ Khá | 2012 - 2013: TTLĐ Khá
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐ Khá | 2014 - 2015: TTLĐTT
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4, LĐTT: 25
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 20
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 24
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 31


  TIỂU HỌC TÂN VIỆT
  Ngày thành lập: 26/10/1989
  Điện thoại: 03203.778.041
  website: bg-thtanviet.haiduong.edu.vn

  Email: th.tanviet1@gmail.com
  Hiệu trưởng: Phạm Thị Dung
  Điện thoại: 0985.559.029| Email: phamthidungthlx@gmail.com
  Phó Hiệu trưởng: Đô Thị Hưng
  Điện thoại: 0941.107.188 | Email: doyenhung@gmail.com
  Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 31 tháng 10 năm 2013
  Kiểm định chất lượng năm 2014: Cấp độ 1
  Danh hiệu thi đua tập thể
  Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
  Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: Khá
  Danh hiệu thi đua cá nhân
  Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2, LĐTT: 18
  Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3, LĐTT: 16
  Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3 : LĐTT:18
  Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 19
  Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh:
   0, CSTĐCS: 1: LĐTT: 19

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
  Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
  Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh
  Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
  Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
  Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  6/25/201825