Tổng truy cập: 17,303,277 (Hôm nay: 362 online: 25) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 459 online: 142) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ giáo dục
Ngày tháng ban hành: 24/04/2012
Người kí văn bản: Ngô Kim Khôi
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 2630

HyperLink
Số: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non
VĂN BẢN KHÁC
Quyết định thanh tra chuyên ngành THCS Bình Xuyên (14/03/2016)
Quyết định thanh tra chuyên ngành trường Tiểu học Vĩnh Tuy (07/03/2016)
Danh mục các cuộc thanh tra của SGD với các đơn vị Bình Giang trong năm 2016 (08/01/2016)
Công văn số 1327/SGDĐT-TTr ngày 05/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (11/11/2015)
Mẫu nhận xét quyết định, xây dựng kế hoạch.... (16/02/2014)
Mẫu nhận xét tiêu chí của người kiểm tra (16/02/2014)
Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở giáo dục thường xuyên (16/02/2014)
Số: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non (16/02/2014)
Số: 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá rút gọn trường mầm non (16/02/2014)
Số: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT: V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng trường mầm non (16/02/2014)
Số: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (16/02/2014)
Số: 45/2011/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (16/02/2014)
Số: 07/2011/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Mầm Non (16/02/2014)
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở giáo dục thường xuyên (15/05/2013)
Số: 13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (15/05/2013)
Số:46/KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học (15/05/2013)
Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (15/05/2013)