Tổng truy cập: 17,303,202 (Hôm nay: 316 online: 22) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 449 online: 155) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/11/2015
Người kí văn bản: Lương Văn Việt
Người gửi: Administrator
Số lần xem: 1095

HyperLink
Số 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc cử giáo viên đi tập huấn về công tác nha học đường (đ/c Lân phối hợp với đ/c Bách, đ/c Lan để thực hiện nội dung công văn này)
VĂN BẢN KHÁC
Số 459/PGD&ĐT-ATGT Về việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (29/09/2016)
Số 450/PGD&ĐT-GDTC-YT Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa, y tế trường học năm học 2016-2017 (21/09/2016)
Số 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc cử giáo viên đi tập huấn về công tác nha học đường (đ/c Lân phối hợp với đ/c Bách, đ/c Lan để thực hiện nội dung công văn này) (11/11/2015)
Số 1325/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc triển khai cuộc thi giao thông học đường...(đ/c Lân xây dựng và triển khai kế hoạch theo nội dung của công văn) (11/11/2015)
Số 1336/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc tặng sửa cho các trường Tiểu học (5 trường thuộc huyện Bình Giang - Đ/c Bách triển khai công văn này) (11/11/2015)
Số 483/PGD&ĐT-GDTC&YTTH về việc đón đoàn kiểm tra ATTP năm 2015 (02/11/2015)