UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 558/BCĐ-PCGD
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 01/12/2015
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Vũ Thị Thanh Huyền
Số lần xem: 315

HyperLink
Số 558/BCĐ-PCGD Về việc đón đoàn kiểm tra PCGD,XMC năm 2015 của tỉnh
VĂN BẢN KHÁC