Tổng truy cập: 14,789,384 (Hôm nay: 631 online: 42) Toàn huyện: 106,816,147 (Hôm nay: 12,719 online: 161) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: TKXH
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 23/12/2015
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Administrator
Số lần xem: 615

HyperLink
Thống kê và xếp hạng kết quả khảo sát của các lớp qua dự giờ đợt II năm học 2015 - 2016
VĂN BẢN KHÁC