UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 73/BCĐ-HKPĐ
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/02/2016
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Vũ Thị Thanh Huyền
Số lần xem: 518

HyperLink
Số 73/BCĐ-HKPĐ Về việc tổ chức buổi tổng duyệt Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ IX-2016
VĂN BẢN KHÁC