Tổng truy cập: 16,312,121 (Hôm nay: 320 online: 40) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 318 online: 231) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 100/PGD&ĐT-THTĐ
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 02/3/2017
Người kí văn bản: Hoàng Văn Đắc
Người gửi: Vũ Thị Thanh Huyền
Số lần xem: 3009

HyperLink
Số 100/PGD&ĐT-THTĐ Về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng"cấp huyện năm học 2016-2017
VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch tổ chức phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 (15/03/2021)
Số 100/PGD&ĐT-THTĐ Về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng"cấp huyện năm học 2016-2017 (08/03/2017)
Số 40/PGD&ĐT-THTĐ Về việc chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2016-2017 (08/02/2017)
Số 540/PGD&ĐT-THTĐ Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 (14/11/2016)
Số 460/PGD&ĐT-THTĐ V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2016-2017 (30/09/2016)
Số 414/PGD&ĐT-THTĐ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (12/09/2016)
Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015 - 2016 (21/05/2016)
về việc nộp sáng kiến về Phòng Giáo dục và Đào tạo (10/03/2016)
Số 632/SGD&ĐT-TCCB V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên năm học 2012 - 2013 (24/05/2013)
Hướng dẫn chấm điểm thi đua đối với tổ chuyên môn của bậc THCS năm học 2012 - 2013 (bản mới nhất) (02/05/2013)
Biên bản chấm điểm tổ chuyên môn của bậc THCS năm học 2012 - 2013 (bản mới nhất) (02/05/2013)
Hướng dẫn chấm thi đua các trường THCS (Bản thống nhất trong cuộc họp hiệu trưởng) kèm theo phụ lục xếp hạng một số hoạt động (01/05/2013)
Công văn về tổng kết công tác Chữ thập đỏ trong trường học năm học 2012 – 2013 (23/04/2013)
Kế hoạch kiểm tra thi đua các trường Tiểu học và THCS huyện Bình Giang năm học 2012 - 2013 (23/04/2013)
Kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 (19/04/2013)