UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 96/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 02/03/2018
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Sầm Hà Thu
Số lần xem: 313

HyperLink
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
VĂN BẢN KHÁC