UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 152/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 11/04/2018
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Sầm Hà Thu
Số lần xem: 819

HyperLink
Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
VĂN BẢN KHÁC