UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 165/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 16/04/2018
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Sầm Hà Thu
Số lần xem: 1210

HyperLink
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
VĂN BẢN KHÁC