Tổng truy cập: 14,016,416 (Hôm nay: 411 online: 46) Toàn huyện: 99,915,705 (Hôm nay: 8,937 online: 168) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 165/PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 16/04/2018
Người kí văn bản: Trần Minh Thái
Người gửi: Sầm Hà Thu
Số lần xem: 1252

HyperLink
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
VĂN BẢN KHÁC