UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,153,830 (Hôm nay: 411 online: 26) Toàn huyện: 108,758,263 (Hôm nay: 336 online: 138) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Ngoại ngữ
Ngày tháng ban hành: 1/5/2015
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Administrator
Số lần xem: 19150
 
HyperLink
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 6 (chương trình mới) năm học 2014 - 2015
VĂN BẢN KHÁC
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 7 (chương trình mới) năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 6 (chương trình mới) năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 9 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 8 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 7 chương trình cũ năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngoại ngữ lớp 6 chương trình cũ năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015 (28/12/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 9 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 7 (mới) giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 7 (cũ) giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 6 (mới) giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Tiếng Anh lớp 6 (cũ) giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Toán lớp 9 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Hình học lớp 8 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Đại số lớp 8 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Hình học lớp 7 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Đại số lớp 7 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng Toán lớp 6 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng môn Ngữ văn lớp 9 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng môn Ngữ văn lớp 8 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng môn Ngữ văn lớp 7 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
Đề thi kiểm tra chất lượng môn Ngữ văn lớp 6 giữa học kì 1 năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
123
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập