UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,659,208 (Hôm nay: 402 online: 34) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 5,486 online: 507) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6787110813337229734277100908414509043718.89
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 651811491862377211224400729012614302313.33
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 485483498300175826305500661210980380015.13
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 520087147900176726985900696711413380012.46
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 6795115687700180429249400859914493710015.11
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 726811796544284415621300811213358674214.06
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7323118439468198530960200930814939966815.8
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 613290014225204527624800817711763902511.89
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 5594118291800138714779300698113307110024.41
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39217619370013862129270053079748640024.46
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6052103247471192926856500798113010397123.75
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 466986072159276831190625743711726278426.28
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6688153492783288631068600957418456138317.47
19 THCS Thái Học - Bình Giang 493098040700135418817900628411685860013.15
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 55909384059076414465500635410830609018.97
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 611612171863769212370500680813408913717.96
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 36409293110079314949700443310788080012.74
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 41076282461315412384260056488666721315.06
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5865157006421190226874300776718388072121.28
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 495996377099262230106900758112648399926.05
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 483799756269153222093800636912185006937.91
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210347233647900981215819111019.39
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6028115275515133922083600736713735911532.17
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 69751540480623570327019041054518674996616.3
Đăng nhập