UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,303,253 (Hôm nay: 348 online: 20) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 454 online: 154) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 76171515248082829463301001044619785490821.72
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 7216130291623109717004400831314729602315.2
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 5980107868900226737861500824714573040018.87
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 6757128861900214236217900889916507980015.92
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 7587145391300222438574400981118396570017.24
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 87081617762421745308920001045319266824218.12
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 90071484200682380400222001138718844226819.33
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 75081348957252527389358001003517383152514.59
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 5894103082029183125516600772512859862920.33
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 6616155826200143116517800804717234400028.14
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 414682459672167828296100582411075577226.84
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6065111201471219333591500825814479297124.58
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 533095555602191516888000724511244360225.88
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 497090253159302637570625799612782378428.25
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 70731649617833111365951001018420155688318.58
19 THCS Thái Học - Bình Giang 5054108743300151822879900657213162320013.75
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 622111119009090918168500713012935859021.28
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 645313128683784717496500730014878333719.26
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 4167100218900103520924700520212114360014.95
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 510975899137180430360600691310625973718.43
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6494175966321153327842200802720380852121.99
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 84571756830492955384479001141221413094939.22
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 82431848383631828287588001007121359716359.95
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 65541302012103697394909001025116969211020.26
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6454133492500162529377600807916287010035.28
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 79341766296623741375714041167521420106618.04
Đăng nhập