UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,404,924 (Hôm nay: 2,647 online: 56) Toàn huyện: 108,902,056 (Hôm nay: 5,485 online: 503) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6740110272437225533411100899514368353718.7
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 651811491862371310318900723112523752313.22
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 485483498300167324600500652710809880014.94
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 495282083700168425270900663610735460011.87
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 6161103162300168626945400784713010770013.79
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 726811796544278114347300804913231274213.95
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7323118439468190029255200922314769466815.66
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 613089514225204527624800817511713902511.88
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675915162343230064197325905912.61
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 439184826800177226053700616311088050020.27
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 5594118291800138714779300698113307110024.41
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39217619370013332011670052549631040024.21
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6021102868171188225856000790312872417123.52
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 466986072159271530014625738411608678426.09
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6646151414783271227577100935817899188317.08
19 THCS Thái Học - Bình Giang 492097940700127216971900619211491260012.95
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 55909384059072413488500631410732909018.85
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 602411624173769212370500671612861223717.72
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 364092931100155020634500519011356560014.91
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 41076282461314882265460055958547921314.92
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5859156868421124420903200710317777162119.46
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370329732103700974815311707021.57
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 494995977099255528600400750412457749925.79
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874100739969153222093800640612283376938.13
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210339631415900973615595911019.24
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 5989113150515128620907600727513405811531.77
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68351526275623482308729041031718350046615.95
Đăng nhập