UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,540,707 (Hôm nay: 985 online: 26) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 451 online: 153) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 78331539233082870473251001070320124840822.25
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 7353137620623109717004400845015462502315.45
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 5980107868900232539212500830514708140019
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 6857128861900218237177900903916603980016.17
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 79251537112002224385744001014919228560017.84
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 87081617762421745308920001045319266824218.12
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 90461497830682412408222001145819060526819.45
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 75721372247252571399528001014317717752514.74
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 6499115002029183125516600833014051862921.92
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 6818160150200143116517800824917666800028.84
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 419383709600168428927700587711263730027.08
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6138116537471222534401500836315093897124.89
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 535195555602191516888000726611244360225.95
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 510893843159306038583625816813242678428.86
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 71261649617833111365951001023720155688318.68
19 THCS Thái Học - Bình Giang 5054108743300151822879900657213162320013.75
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 622111119009090918168500713012935859021.28
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 664614291783784717496500749316041433719.77
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 4197100463900108022272700527712273660015.16
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 514676109137186031980100700610808923718.68
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6556176624321220534741300876121136562124
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 85541769332492955384479001150921538114939.55
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 8074183397663187630554800995021395246359.23
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 65861302012103730403189001031617052011020.39
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6540137297500167130584600821116788210035.86
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 79341766296623741375714041167521420106618.04
Đăng nhập