UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 16,577,525 (Hôm nay: 404 online: 32) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 499 online: 199) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6857117726808246439445100932115717190819.38
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 695712569562393313984400789013968002314.42
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 567996864500204032497500771912936200017.66
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 5959103802900201432685900797313648880014.26
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 8158140798400181431085000997217188340017.53
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 7838134813242131222738600915015755184215.86
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 84831367734682166349232001064917169666818.08
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 6089104183725235234625800844113880952512.27
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 5894103082029183125516600772512859862920.33
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 5841125689700143116517800727214220750025.43
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 401379099600154424714100555710381370025.61
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 5860105826471207530432500793513625897123.62
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 495089706159289534229625784512393578427.72
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6892159655783301234091100990419374688318.07
19 THCS Thái Học - Bình Giang 4946103932000143420694900638012462690013.35
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 59759927079082015846500679511511729020.28
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 632612792163778515332528711114325416518.76
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 38879283700090417647700479111048470013.77
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 43876992613717022766210060899758823716.24
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6262166720321206430885300832619760562122.81
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 5368102939999280634649900817413758989928.09
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 6898156996369165324848800855118184516950.9
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210355835779900989816032311019.56
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6305118401515150326100600780814450211534.1
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 76141686046623570327019041118420130656617.29
Đăng nhập