UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,789,400 (Hôm nay: 644 online: 52) Toàn huyện: 106,816,433 (Hôm nay: 12,927 online: 161) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6732110322837199028724100872213904693718.13
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 64001141836235768572900697612275652312.75
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 474980349000212629161900687510951090015.73
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 44027441140014672086490058699527630010.5
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 58629832350081110407400667310873090011.73
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 726811796544262210839300789012880474213.67
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7153116409468174725917200890014232666815.11
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 572676894125195125509800767710240392511.16
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 45494378104813662019630059156397734811.62
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 518996968000138714779300657611174730022.99
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39087573870012411786770051499360640023.73
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 562198516071176122998500738212151457121.97
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 456982664559262327765625719211043018425.41
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6587148675783268826478100927517515388316.93
19 THCS Thái Học - Bình Giang 491397519200121915649900613211316910012.83
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 56049375949065311832500625710559199018.68
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 606911709523766111366500673012846173717.76
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 385790597500145918405500531610900300015.28
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313451933310054338156071314.49
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5826156339821173022815300755617915512120.7
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6433120033370321230105700964515013907021.34
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 500597572399248026752900748512432529925.72
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874100739969143019652800630412039276937.52
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210334330061400968315460461019.14
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6091114134215117418187600726513232181531.72
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68321523965623432295380041026418193456615.86
Đăng nhập