UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,818,469 (Hôm nay: 161 online: 16) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 486 online: 290) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6971115949337223134456100920215040543719.13
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 672012049562377211224400749213172002313.7
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 516890962000180827551500697611851350015.96
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 566997677900181728321900748612599980013.39
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 7025121360700180429249400882915061010015.52
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 705011977724293316608500798313638574213.84
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7618125835468198530960200960315679566816.3
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 613290014225204527624800817711763902511.89
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 5594118291800138714779300698113307110024.41
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39217631020014142154910053359785930024.59
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6049103387471196627839500801513122697123.85
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 467486200159276831190625744211739078426.3
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6688153492783288631068600957418456138317.47
19 THCS Thái Học - Bình Giang 493098040700135418817900628411685860013.15
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 55909384059076414465500635410830609018.97
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 610412155633769212370500679613392683717.93
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 36409293110079314949700443310788080012.74
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 41146337961315772481060056918819021315.18
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5865157006421193927924300780418493072121.38
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 494996324999262230106900757112643189926.02
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 483799761269153222093800636912185506937.91
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210349734462900983715900611019.44
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6028115275515133922083600736713735911532.17
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 72391583216623570327019041080919102356616.71
Đăng nhập