UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 16,934,238 (Hôm nay: 2,409 online: 65) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 503 online: 168) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6877118336808272643840100960316217690819.96
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 7046126420623101815574400806414199502314.74
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 5774100128400216435323500793813545190018.16
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 6073104528900201432685900808713721480014.47
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 84351514549002071350514001050618650630018.46
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 85571595792421701296120001025818919124217.78
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 86931411104682328385672001102117967766818.71
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 6675117670725242536480800910015415152513.23
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 5894103082029183125516600772512859862920.33
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 6037133037700143116517800746814955550026.11
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 404679627600162026645100566610627270026.11
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 5876105934471213531923500801113785797123.84
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 495589874159297936328625793412620278428.04
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 69051600187833111365951001001619661388318.28
19 THCS Thái Học - Bình Giang 4943104999300151822879900646112787920013.52
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 605410705629090918168500696312522479020.79
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 632612792163778515332528711114325416518.76
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 392593357000101120311700493611366870014.18
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 44097017813717662934510061759952323716.47
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6313171206321211432169300842720337562123.09
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 81521669632492932378189001108420478214938.09
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 8086177701263176627655800985220535706358.64
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6349124735210365038123900999916285911019.76
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6374121486515157828010600795214949711534.72
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 76141686046623741375714041135520617606617.55
Đăng nhập