UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,216,573 (Hôm nay: 2,752 online: 31) Toàn huyện: 103,728,075 (Hôm nay: 3,579 online: 177) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6547105477837189226990100843913246793717.54
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 62281081896235768572900680411676252312.44
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 474880338200203027457900677810779610015.51
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 45757671710014502048290060259720000010.78
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 58549819850081110407400666510860590011.71
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 89001333439425549115000945414245894216.38
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7083115596968165024193200873313979016814.83
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 686171984025231528658600917610064262513.34
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49763113646312461818530062224932176312.22
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 566897827029170422866600737212069362919.4
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 50078645400013131203130063209848530022.02
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 38247481760012001693070050249174830023.26
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 546396152171169821636500716111778867121.31
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 501286912802191516888000692710380080224.83
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 43757097855925602635362569359733218424.42
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6582148675783268226328100926417500388316.94
19 THCS Thái Học - Bình Giang 491397519200111413576400602711109560012.61
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 56009368749059010472500619010415999018.48
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 605611679823763510444500669112724273717.65
22 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313451933310054338156071314.3
23 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5741153097221159619967300733717306452120.1
24 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6429119961370314928557700957814851907021
25 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 477291711399252325906900729511761829924.81
26 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030046.27
27 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874101388369138618684800626012007316937.26
28 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210324127584400958115212761020.17
29 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 5773107606815109816339600687112394641530
30 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68251521850623308266485041013317883356616.11
Đăng nhập