UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,906,001 (Hôm nay: 180 online: 254) Toàn huyện: 107,758,777 (Hôm nay: 282 online: 129) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6673109722437205430532100872714025453718.14
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 64001141836235768572900697612275652312.75
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 467979797800161023234500628910303230014.39
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 44027441140015072202490059099643630010.57
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 6119101842800104314393400716211623620012.59
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 726811796544271812981300798613094674213.84
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7163116839468183727949200900014478866815.28
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 601284703625195125509800796311021342511.57
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 45994476225914532194630060526670855911.89
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 520197279800138714779300658811205910023.03
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39087573870012941918970052029492840023.97
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6008102607471185225173500786012778097123.39
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 456982664559262327765625719211043018425.41
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6587148675783268826478100927517515388316.93
19 THCS Thái Học - Bình Giang 491397519200121915649900613211316910012.83
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 56049375949068512539500628910629899018.77
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 602411624173766111366500668512760823717.64
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 385790597500150519520500536211011800015.41
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313451933310054338156071314.49
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5826156339821173022815300755617915512120.7
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6435120193370325831220700969315141407021.44
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 500597572399248026752900748512432529925.72
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874100739969143019652800630412039276937.52
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210339631415900973615595911019.24
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 5931111814315117418187600710513000191531.03
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68351526275623445297380041028018236556615.89
Đăng nhập