UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,083,956 (Hôm nay: 670 online: 12) Toàn huyện: 103,038,791 (Hôm nay: 10,630 online: 284) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6752105008637190326143100865513115173717.99
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 62021076396235768572900677811621252312.39
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 501084189000195825838900696811002790015.95
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 45757671710013351843490059109515200010.57
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 632785822400773955040071009537280012.48
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 82091007404424817476000869010821644215.06
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7048115146968157722554200862513770116814.64
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 66717178282522422701960089139880242512.95
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49763113646311951697830061714811476312.12
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 566897827029170422866600737212069362919.4
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 50078645400013131203130063209848530021.94
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 38237481760011311539270049549021030022.94
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 546396152171166320656500712611680867121.21
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500786834602191516888000692210372260224.81
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 43747097855924902479162568649577018424.78
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 5979108504050268226328100866113483215015.83
19 THCS Thái Học - Bình Giang 486995444200111413576400598310902060012.52
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 5558930442905559526500611310257079019.53
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 60561167982375849271500664012606973717.52
22 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313101835310053988058071314.21
23 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6070155023621159619967300766617499092121
24 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6306115553970311427577700942014313167020.66
25 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 477291711399248824926900726011663829924.69
26 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 448784449800207023737500655710818730046.18
27 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874101388369131617122800619011851116936.85
28 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210324127584400958115212761020.17
29 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 5773107606815109816339600687112394641530
30 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68251521850623308266485041013317883356616.11
Đăng nhập