UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,400,378 (Hôm nay: 12,115 online: 61) Toàn huyện: 104,653,858 (Hôm nay: 5,093 online: 198) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6547105477837194927919100849613339693717.66
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 64001141836235768572900697612275652312.75
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 474880338200208728386900683510872510015.64
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 44027441140014672086490058699527630010.5
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 58539818050081110407400666410858790011.71
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 72681179654425709932000783812789744213.58
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7083115596968170725122200879014071916814.92
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 755179483725237229537600992310902132514.42
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 45572806866612691862730058264669596611.45
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 50078645400013131203130063209848530022.02
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 38367495760012411786770050779282530023.5
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 546796224171173822529500720511875367121.44
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 501586978602191516888000693010386660224.75
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 43867108425925602635362569469743788424.46
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6587148675783268226328100926917500388316.95
19 THCS Thái Học - Bình Giang 491397519200121915649900613211316910012.83
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 56049375949063011383500623410514299018.61
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 605611679823763510444500669112724273717.65
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 385790597500143617886500529310848400015.21
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313451933310054338156071314.3
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5805156090321111817749200692317383952118.97
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6433120033370318929586700962214962007021.1
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 492395448699256026749900748312219859925.45
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030046.27
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4874101388369138618684800626012007316937.26
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210332129554400966115409761019.09
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 5773107606815109816339600687112394641530
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68271522715623308266485041013517892006615.59
Đăng nhập