UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,591,869 (Hôm nay: 157 online: 03) Toàn huyện: 105,421,681 (Hôm nay: 1,253 online: 211) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 6732110322837207529536100880713985893718.31
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 64001141836235768572900697612275652312.75
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 474880338200212629161900687410950010015.73
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 8294132488958532760480088261400937589.97
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 44027441140014672086490058699527630010.5
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 58549822250081110407400666510862990011.71
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 726811796544262210839300789012880474213.67
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 7153116409468174725917200890014232666815.11
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 53827237682519512550980073339788662510.66
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 45572806866613662019630059234826496611.64
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 436385251600147720397700584010564930019.21
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 518996968000138714779300657611174730022.91
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 38367495760012411786770050779282530023.5
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 546796224171176122998500722811922267121.51
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 501586978602191516888000693010386660224.75
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 43857120055926232776562570089896618424.76
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6587148675783268226328100926917500388316.95
19 THCS Thái Học - Bình Giang 491397519200121915649900613211316910012.83
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 56049375949065311832500625710559199018.68
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 606011687023765111056500671112792673717.71
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 385790597500145918405500531610900300015.28
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 40886222761313451933310054338156071314.3
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5826156339821112317888200694917422802119.04
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6433120033370321230105700964515013907021.15
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 492795520699248026752900740712227359925.19
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030046.27
28 THCS Vĩnh Tuy - Bình Giang 4873100694969143019652800630312034776937.52
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210334330061400968315460461019.14
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6000113047815117418187600717413123541531.33
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 68281522970623432295380041026018183506615.86
Đăng nhập