UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 16,312,294 (Hôm nay: 427 online: 55) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 345 online: 285) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 7431121079837247738182100990815926193720.6
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 672012049562386912844400758913334002313.87
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 535990970000193730152500729612112250016.7
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 5859101777900195331276900781213305480013.97
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 7796133942600169128687000948716262960016.67
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 7838134813242127022251900910815706514215.79
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 83701344564682166349232001053616937966817.89
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 6129104113725235234625800848113873952512.33
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 567897987029183125516600750912350362919.76
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 5799120061800138714779300718613484110025.13
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 39107598260014692324970053799923230024.79
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6053103521471202729238500808013275997124.05
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 500487755902191516888000691910464390224.71
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 486887496159286033453625772812094978427.31
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 6688153492783288631068600957418456138317.47
19 THCS Thái Học - Bình Giang 4946103932000143420694900638012462690013.35
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 57709384059082015846500659010968709019.67
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 611412195633778515332528689913728886518.2
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 38339298010090417647700473711062780013.61
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 41266348263716342611210057608959473715.36
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 6070161684821142725116200749718680102120.54
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 495396458999274733396900770012985589926.46
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 4939104760869165324848800659212960966939.24
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 6340124543210355835779900989816032311019.56
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6220115512515145424850600767414036311533.51
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 72991600946623570327019041086919279656616.8
Đăng nhập