Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13384498
  Hôm qua: 5540
  Hôm nay: 1336
  Đang online: 81
  Toàn huyện
   
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
   
  Huyện :
   
  STTMã trườngTên trườngWebsite
  130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn
  230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
  330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
  430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
  530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
  630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn
  730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
  930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
  1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
  1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
  1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
  1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
  1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
  1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
  1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
  1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn
  1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn
  1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
  2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn
  2130296401Tiểu học Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn
  2230296402Tiểu học Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
  2330296403Tiểu học Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
  2430296404Tiểu học Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn
  2530296405Tiểu học Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
  2630296406Tiểu học Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  2730296407Tiểu học Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
  2830296408Tiểu học Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn
  2930296409Tiểu học Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
  3030296410Tiểu học Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn
  3130296411Tiểu học Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
  3230296412Tiểu học Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
  3330296413Tiểu học Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
  3430296414Tiểu học Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn
  3530296415Tiểu học Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn
  3630296416Tiểu học Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
  3730296417Tiểu học Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
  3830296418Tiểu học Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
  3930296301Mầm non Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn
  4030296302Mầm non Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn
  4130296303Mầm non Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn
  4230296304Mầm non Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn
  4330296305Mầm non Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn
  4430296306Mầm non Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  4530296307Mầm non Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn
  4630296308Mầm non Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn
  4730296309Mầm non Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn
  4830296310Mầm non Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn
  4930296311Mầm non Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn
  5030296312Mầm non Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn
  5130296313Mầm non Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn
  5230296314Mầm non Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn
  5330296315Mầm non Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn
  5430296316Mầm non Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn
  5530296317Mầm non Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn
  5630296318Mầm non Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn
  5730296319Mầm non Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn
  5830296320Mầm non Kisd House http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn
  Bình Giang
   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  4/23/201823