Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13876578
  Hôm qua: 4750
  Hôm nay: 242
  Đang online: 877
  Toàn huyện
   
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
   
  Huyện :
   
  STTMã trườngTên trườngWebsite
  130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn
  230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn
  330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
  430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn
  530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn
  630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn
  730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
  930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn
  1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn
  1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn
  1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
  1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn
  1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn
  1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn
  1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn
  1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn
  1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn
  1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn
  2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn
  2130296401Tiểu học Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn
  2230296402Tiểu học Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn
  2330296403Tiểu học Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn
  2430296404Tiểu học Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn
  2530296405Tiểu học Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn
  2630296406Tiểu học Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  2730296407Tiểu học Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn
  2830296408Tiểu học Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn
  2930296409Tiểu học Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn
  3030296410Tiểu học Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn
  3130296411Tiểu học Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
  3230296412Tiểu học Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn
  3330296413Tiểu học Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn
  3430296414Tiểu học Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn
  3530296415Tiểu học Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn
  3630296416Tiểu học Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn
  3730296417Tiểu học Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn
  3830296418Tiểu học Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn
  3930296301Mầm non Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn
  4030296302Mầm non Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn
  4130296303Mầm non Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn
  4230296304Mầm non Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn
  4330296305Mầm non Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn
  4430296306Mầm non Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn
  4530296307Mầm non Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn
  4630296308Mầm non Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn
  4730296309Mầm non Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn
  4830296310Mầm non Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn
  4930296311Mầm non Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn
  5030296312Mầm non Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn
  5130296313Mầm non Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn
  5230296314Mầm non Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn
  5330296315Mầm non Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn
  5430296316Mầm non Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn
  5530296317Mầm non Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn
  5630296318Mầm non Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn
  5730296319Mầm non Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn
  5830296320Mầm non Kisd House http://bg-mnkisdhouse.haiduong.edu.vn
  Bình Giang
   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
  Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
  Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh
  Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
  Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018
  Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
  Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  6/25/201825