UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,153,836 (Hôm nay: 415 online: 28) Toàn huyện: 108,758,273 (Hôm nay: 338 online: 135) Đăng nhập

Bước 1: Nhà trường cung cấp mã thẻ và mật khẩu cho cha mẹ và các em học sinh (mặc định mật khẩu là mã thẻ)
Bước 2: Dùng tài khoản đã được cấp để tra cứu điểm theo Hướng dẫn trong video sau:

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập