UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,149,150 (Hôm nay: 46 online: 16) Toàn huyện: 108,728,415 (Hôm nay: 382 online: 216) Đăng nhập

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CÁC KHỐI LỚP

TRONG THI KSCL ĐẦU NĂM 2018 - 2019 NHẬN PHẦN THƯỞNG

--------------------------------

1. Danh sách học sinh nhận phần thưởng các khối lớp

Khối 6

Khối 7

1. Đồng Thị Liên Hương 6B

1. Vũ An Khánh 7B

2. Vũ Ánh Dương 6A

2. Phạm Vũ Như Anh 7A

3. Dương Thị Thu Hằng 6B

3. Vũ Thị Ngọc Ánh 7A

Khối 8

Khối 9

1. Đoàn Thị Phương Thảo 8B

1. Vũ Thị Thanh Hải 9A

2. Vũ Minh Hạnh 8A

2. Vũ Thị Nhung 9B

3. Vũ Thị Hằng 8B

3. Vũ Thanh Thương 9B

2. Hình ảnh
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập