UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,688,037 (Hôm nay: 68 online: 30) Toàn huyện: 105,651,863 (Hôm nay: 25,378 online: 537) Đăng nhập

KẾT QUẢ THI ĐUA ĐOÀN ĐỘI TUẦN 10

Từ ngày 27.10.2018 – 02.10.2018

STT

Lớp

Tr.b

S.s

G.g

Đ.p

KQ(HH)

V.n

Th.d

N.s

B.v

V.s

+

-

+nn

+ht

Kq

TT

1

6B

9,071

10

0

9,643

9,857

10

10

10

10

10

0

0

9,838

9,907

9,884

1

2

9B

10

9,714

0

9,929

10

10

10

10

10

10

0

0

9,957

9,836

9,876

2

3

6A

9,286

9,714

0

9,857

10

10

10

10

10

9,929

0

0

9,865

9,836

9,846

3

4

9A

10

10

0

9,857

10

9,714

9,8

10

10

8,429

0

0

9,758

9,871

9,834

4

5

7A

9,643

9,857

0

9,857

10

10

10

9

9,286

9,286

0

0

9,642

9,729

9,7

5

6

8B

9,214

9,571

0

9,857

10

9,571

9

8

10

10

0

0

9,48

9,779

9,679

6

7

8A

9,714

9,571

0

9,143

10

10

9,2

9

10

9,857

0

0

9,476

9,729

9,645

7

8

7B

8,857

9,857

0

9,5

10

10

9,9

9

10

8,857

0

0

9,535

9,593

9,573

8

 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập