UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,713,337 (Hôm nay: 663 online: 71) Toàn huyện: 105,659,957 (Hôm nay: 25,398 online: 540) Đăng nhập

PHÂN CÔNG TRỰC BAN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019

1. Trực ban

a) Đối với GV

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Toản – Đ. Hà

Hảo- Lan Anh

Huyền - Huy

L Hằng - Lan

Thơm-Mai

b) Đối với BGH

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

BGH

Nhiệm - Vinh

Vinh – Nhiệm

Nhiệm - Vinh

BGH

c) Đối với TPT Đội

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Mai - Hà

Hà- Mai

Mai - Hà

Hà - Mai

Mai-Hà

d) Đối với tổ VP

- Nhân viên VP trực các buổi trong tuần.

2.Thời gian ra vào lớp và hiệu lệnh trống:

 - 7 giờ : trống báo                                                            

 - 7 giờ 15 phút: Truy bài

 - 7 giờ 30 phút: Tiết 1                                                      

 - 8 giờ 15 phút: Tiết 2

 - 8 giờ 55 phút: Ra chơi                                                  

  - 9 giờ 20 phút: Tiết 3                                               

 -- 10 giờ 00 phút: Tiết 4                                                   

 - 10 giờ 40 phút: Về học                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                 Vũ Xuân Nhiệm

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập