UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,905,976 (Hôm nay: 164 online: 269) Toàn huyện: 107,758,697 (Hôm nay: 268 online: 130) Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

 
   

Số:  01 /TB-THKS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 
   

                                              Kẻ Sặt, ngày 6  tháng 7  năm 2019

 

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

(Về việc tuyển sinh  lớp 1 năm học 2019-2020)

         Căn cứ công văn số 187/KH-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Bình Giang ngày 10 tháng 5 năm 2019 về kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020;

         Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, trường Tiểu học Kẻ Sặt  xin thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 -2020 tới toàn thể phụ huynh học sinh như sau:

           1. Đối tượng tuyển sinh:

       Trẻ em 6 tuổi sinh năm 2013; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cư trú trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt.

           2. Thời gian tuyển sinh:

                      1/2 ngày từ 7 giờ 30 phút, thứ năm ngày 18/7/2019.

            3. Địa điểm :

                       Tại trường Tiểu học Kẻ Sặt.

           4. Hồ sơ tuyển sinh:

          - Đơn xin học lớp 1 (Mẫu do nhà trường cung cấp, phụ huynh học sinh sẽ nhận đơn xin vào học lớp 1 và hoàn thành đơn vào sáng ngày 18/7/2019 tại nhà trường);

          - Bản sao giấy khai sinh ( kèm theo bản chính để đối chiếu; sau khi đối chiếu xong nhà trường trả lại phụ huynh học sinh);

          - Bản photo sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) Hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an thị trấn.

- Bản sao giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi ( nếu có)

            * Lưu ý :      

- Khi đi, các bậc phụ huynh cần :

+ Chuẩn bị hồ sơ và mang đủ hồ sơ như quy định;

+ Cho con cùng đến trường để tuyển sinh, nhà trường sẽ phổ biến một số công việc sau khi tuyển sinh và  chuẩn bị cho năm học mới;

+ Kế hoạch này được công khai trên vvebsite của nhà trường, địa chỉ:

                                    bg-thkesat.haiduong.edu.vn.

 - Kính mong  các gia đình có con sinh năm 2013 trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt nắm chắc kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020, thu xếp thời gian để thực hiện đúng lịch tuyển sinh. Sau thời gian tuyển sinh trên nhà trường không chịu trách nhiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                         

                                                                    

      

                                                                              Vũ Xuân Nhiệm

                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập