UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đăng nhập

1. Danh sách học sinh vi phạm trong tuần 20(xem tại đây)

Lớp 
GVCN
Số HS vi phạm trong tuần 20(17)
Tổng số lượt HS vi phạm tính đến hết tuần 20
6A
Linh 
 Có 3 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
119
6B
Tú Anh
 Có 2 HS vi phạm
76
7A
 Có 1 HS vi phạm
61
7B
Thủy
 Có 4 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
106
8A Thùy   Có 1 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
40
8B
 Hải
 Có 6 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
107
9A
Phi
 Có 0 HS vi phạm
36
9B
Tuyến
 Có 0 HS vi phạm
33
 
2. Tổng hợp xếp loại tiết học trong sổ đầu bài tuấn 20
 
Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Tổng
Số tiết Tốt 18 18 19 17 19 19 19 19 148
Số tiết TB       2         2
Số tiết Yếu                  
Nghỉ học có phép
        1       1
Nghỉ học không phép
                 
Bỏ tiết( học PĐ YK)
                 
Đi học muộn
1   1       2   4
Số tết GV không ký SĐB                  
 
( Từ ngày 3/1/2018 đến ngày 5/1/2018)
Lớp TB SS GG ĐP KQ (HH) VN TD NSVM BVCC VS Điểm cộng Điểm trừ ĐTB NN ĐTB HT ĐTB  Xếp TT
7A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
8A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
6B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
9B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
6A 10 10 9,75 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,975 10 9,992 5
9A 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,95 10 9,983 6
8B 9,25 10 10 10 9 10 10 10 10 9,75 0 0 9,8 10 9,933 7
7B 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9,75 0 0 9,925 9,75 9,808 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo