UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,106,953 (Hôm nay: 95 online: 27) Toàn huyện: 103,346,636 (Hôm nay: 1,971 online: 289) Đăng nhập

1. Danh sách học sinh vi phạm trong tuần 21(xem tại đây)

Lớp 
GVCN
Số HS vi phạm trong tuần 21(37)
Tổng số lượt HS vi phạm tính đến hết tuần 21
6A
Linh 
 Có 4 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
223
6B
Tú Anh
 Có 6 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
82
7A
 Có 6 HS vi phạm(số HS vi phạm tăng)
67
7B
Thủy
 Có 9 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
115
8A Thùy   Có 4 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
44
8B
 Hải
 Có 6 HS vi phạm 
113
9A
Phi
 Có 1 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
37
9B
Tuyến
 Có 0 HS vi phạm
33
 
2. Tổng hợp xếp loại tiết học trong sổ đầu bài tuấn 21
 
Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Tổng
Số tiết Tốt 24 24 27 25 27 26 27 29 209
Số tiết TB 1 3 2 3 1 2 1   13
Số tiết Yếu                 0
Nghỉ học có phép
  3     1 1   1 6
Nghỉ học không phép
                 
Bỏ tiết( học PĐ YK)
                 
Đi học muộn
1   1       1   3
Số tết GV chậm ký SĐB 2     1 1 1 1   6
 
( Từ ngày 6/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
Lớp TB SS GG ĐP KQ (HH) VN TD NSVM BVCC VS Điểm cộng Điểm trừ ĐTB NN ĐTB HT ĐTB  Xếp TT
9B 9,857 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,986 10 9,995 1
7A 10 10 9,857 10 9,714 10 10 10 10 10 0 0 9,957 9,929 9,938 2
6B 10 10 10 10 9,857 10 10 9,429 10 10 0 0 9,929 9,786 9,833 3
8A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,986 9,586 9,719 4
9A 10 10 9,857 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,986 9,586 9,719 4
7B 9,714 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,971 9,514 9,667 6
8B 10 10 9,857 10 9,714 10 9,857 10 10 9,714 0 0 9,914 9,157 9,409 7
6A 9,714 10 9,857 10 10 10 10 10 10 10 0 1 9,857 8,929 9,238 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập