UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,335,972 (Hôm nay: 761 online: 22) Toàn huyện: 104,310,457 (Hôm nay: 7,393 online: 188) Đăng nhập

1. Danh sách học sinh vi phạm trong tuần 33(xem tại đây)

Lớp 
GVCN
Số HS vi phạm trong tuần 33(28)
Tổng số lượt HS vi phạm tính đến hết tuần 33
6A
Linh 
 Có 4 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
261
6B
Tú Anh
 Có 0 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
111
7A
 Có7 HS vi phạm(số HS vi phạm giảm)
145
7B
Thủy
 Có 4 HS vi phạm ((số HS vi phạm giảm)
195
8A Thùy   Có 0 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
80
8B
 Hải
 Có 6 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
180
9A
Phi
 Có 3 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
60
9B
Tuyến
 Có 3 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
64
 
2. Tổng hợp xếp loại tiết học trong sổ đầu bài tuấn 33
 
Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Tổng
Số tiết Tốt                  
Số tiết TB                  
Số tiết Yếu                  
Nghỉ học có phép
                 
Nghỉ học không phép
                 
Bỏ tiết( học PĐ YK)
                 
Đi học muộn
                 
Số tết GV chậm ký SĐB                  
( Từ ngày 7/4/2018 đến hết  ngày 13/4/2018)
Lớp TB SS GG ĐP KQ (HH) VN TD NSVM BVCC VS Điểm cộng Điểm trừ ĐTB NN ĐTB HT ĐTB  Xếp TT
8A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
9B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
6B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,986 10 9,995 3
9A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0,429 9,957 10 9,986 4
6A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0,286 9,971 9,943 9,952 5
7B 10 10 10 10 9,571 10 10 10 10 10 0 0,286 9,929 9,786 9,833 6
8B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,986 9,729 9,814 7
7A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 9,686 9,79 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập