Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Văn bản chung
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 13384462
  Hôm qua: 5540
  Hôm nay: 1300
  Đang online: 46
  Toàn huyện
 • TIN TỪ CÁC TRƯỜNG
 • 1. Danh sách học sinh vi phạm trong tuần 33(xem tại đây)

  Lớp 
  GVCN
  Số HS vi phạm trong tuần 33(28)
  Tổng số lượt HS vi phạm tính đến hết tuần 33
  6A
  Linh 
   Có 4 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
  261
  6B
  Tú Anh
   Có 0 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
  111
  7A
   Có7 HS vi phạm(số HS vi phạm giảm)
  145
  7B
  Thủy
   Có 4 HS vi phạm ((số HS vi phạm giảm)
  195
  8A Thùy   Có 0 HS vi phạm (số HS vi phạm giảm)
  80
  8B
   Hải
   Có 6 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
  180
  9A
  Phi
   Có 3 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
  60
  9B
  Tuyến
   Có 3 HS vi phạm (số HS vi phạm tăng)
  64
   
  2. Tổng hợp xếp loại tiết học trong sổ đầu bài tuấn 33
   
  Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Tổng
  Số tiết Tốt                  
  Số tiết TB                  
  Số tiết Yếu                  
  Nghỉ học có phép
                   
  Nghỉ học không phép
                   
  Bỏ tiết( học PĐ YK)
                   
  Đi học muộn
                   
  Số tết GV chậm ký SĐB                  
  ( Từ ngày 7/4/2018 đến hết  ngày 13/4/2018)
  Lớp TB SS GG ĐP KQ (HH) VN TD NSVM BVCC VS Điểm cộng Điểm trừ ĐTB NN ĐTB HT ĐTB  Xếp TT
  8A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
  9B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
  6B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,986 10 9,995 3
  9A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0,429 9,957 10 9,986 4
  6A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0,286 9,971 9,943 9,952 5
  7B 10 10 10 10 9,571 10 10 10 10 10 0 0,286 9,929 9,786 9,833 6
  8B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,986 9,729 9,814 7
  7A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 9,686 9,79 8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
  Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
  Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  4/23/201823