UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,593,988 (Hôm nay: 101 online: 35) Toàn huyện: 105,439,189 (Hôm nay: 1,578 online: 274) Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 01/ KH- THKS

Kẻ Sặt, ngày 6  tháng  7  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt

                            

         Căn cứ Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; công văn số 756/SGD&ĐT-GDTH ngày 19/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 và một số nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học 2018-2019;

         Căn cứ công văn số 282/KH-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Bình Giang ngày 02 tháng 7 năm 2018 và kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 của nhà trường;

         Căn cứ điều kiện thực tế, trường Tiểu học Kẻ Sặt xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt như sau:

I. YÊU CẦU TUYỂN SINH

1. Đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng công tác tuyển sinh theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, đảm bảo đủ chỗ cho con em nhân dân thị trấn Kẻ Sặt, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học của nhà trường cũng như của địa phương.

2. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tham mưu về việc tăng cường CSVC để đảm bảo có đú CSVC, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 theo công văn hướng dẫn của  Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Bình Giang về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 Dự kiến tuyển 140 em (có hộ khẩu tại địa phương là 140; không có hộ khẩu tại địa phương là: 0).

III. PHƯƠNG THỨC  TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh vào lớp 1

1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

1.2. Đối tượng tuyển sinh.

- Trẻ 6 tuổi sinh năm 2012; trẻ em khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ đang cư trú trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt vào học lớp 1;

- Thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 dự kiến: 140 trẻ, tỉ lệ 100%;

-  Thực hiện sĩ số /lớp theo Điều lệ trường tiểu học ( không quá 35 học sinh/lớp);

-  Lớp học 2 buổi ngày:  4/4 lớp, tỉ lệ: 100%.

          1.3.  Hồ sơ tuyển sinh.

a) Đơn xin vào học lớp 1 (mẫu chung do phòng GD&ĐT quy định);

          b) Bản sao giấy  khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);

c) Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hay giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an thị trấn;

d) Bản sao giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi (nếu có).

1.4. Thời gian tuyển sinh:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 nộp về Phòng GD ngày 10/7/2018;

- Tuyển sinh ngày 18/7/2018;

- Duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT ngày 25/7/2018 ( kèm theo các biểu mẫu theo quy định);

- Công bố kết quả tuyển sinh ngày 27/7/2018.

               IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Công tác tuyên truyền

         - Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019; tham mưu với địa phương tăng cường CSVC dể có đủ điều kiện tuyển sinh và giáo dục; thành lập Hội đồng tuyển sinh, báo cáo phòng GD&ĐT phê duyệt ngày 10/7/2018;

- Ngày 15, 16, 17/7/2018:Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống phát thanh của địa phương;

2. Công tác tuyển sinh

Ngày 18/7/2018:

- Buổi sáng:

+ Từ 7 giờ - 7 giờ 30 phút: Họp hội đồng tuyển sinh

+ Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Tiếp nhận  hồ sơ của học sinh, xét tuyển học sinh có hộ khẩu tại địa phương (Ưu tiên học sinh có thời điểm đăng kí hộ khẩu tại địa phương trước ngày 01/01/2018)

+ Hồ sơ tuyển sinh: gồm đơn xin học, giấy khai sinh bản sao, sổ hộ khẩu bản photo, giấy hoàn thành chương trình mầm non ( nếu có).  Đối chiếu thông tin giữa các bản sao, bản photo với bản chính;

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sau khi đối chiếu các thông tin thì ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh là: Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu. Cán bộ tuyển sinh, cha mẹ học sinh ký ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký đóng dấu và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận.

+ Cán bộ tuyển sinh và nhân viên tổ Văn phòng hoàn thành danh sách học sinh theo mẫu của nhà trường;

- Buổi chiều:

+ Từ 14 giờ đến 15 giờ: Tiếp nhận  hồ sơ của học sinh, xét tuyển học sinh có hộ khẩu ngoài địa phương (với điều kiện còn chỉ tiêu tuyển sinh, báo cáo số liệu về Phòng GD&ĐT)

+ Tổ chức biên chế lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm tạm thời;

+ Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh;

+ Công bố kết quả tuyển sinh ngày 27/7/2018;

- Sáng ngày 23/8/2018 tập trung học sinh ổn định tổ chức, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đồ dùng, sách vở cho năm học mới, rèn nề nếp.

- Thực hiện dạy tuần 0 cho học sinh lớp 1 theo CNGD từ ngày 06/8/2018. GV tuyệt đối không dạy trước chương trình.

Lưu ý: Nhà trường không thu bất kì khoản kinh phí nào trong quá trình tuyển sinh.

3. Phân công nhiệm vụ

- Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, phối hợp với trường Mầm non để hoàn thành tốt hồ sơ tuyển sinh và công tác tuyển sinh;

- Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh căn cứ hướng dẫn và kế hoạch của nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về công tác tuyển sinh;

- Nhà trường yêu cầu PHHS đưa con em đến trường, nộp hồ sơ theo quy định và kí xác nhận vào bản giấy khai sinh, động viên con em mình vào lớp 1 tạo điều kiện tốt nhất cho các em phấn khởi đến trường;

- Thư kí Hội đồng tuyển sinh hoàn thành và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định;

- Bộ phận thư viện - đồ dùng cung ứng kịp thời SGK- dụng cụ học tập cho học sinh để phục vụ học sinh đạt kết quả;

- Giáo viên chủ nhiệm nhận lớp có nhiệm vụ ổn định tổ chức lớp, rèn tốt nền nếp ngay từ đầu năm học.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt./.                                             

 

                                                                                                   TM. NHÀ TRƯỜNG

Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT, UBND xã (để báo cáo);

      - BGH, GVCN;

      - Lưu VT.

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập