UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,594,021 (Hôm nay: 126 online: 52) Toàn huyện: 105,439,351 (Hôm nay: 1,666 online: 282) Đăng nhập

LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2018

Thời gian
Nội dung công việc
Thứ Tư
01/8
- 7h30’: Học sinh tựu trường;
- Hiệu trưởng triển khai kế hoạch chuẩn bị CSVC đầu năm học;
- Các trường triển khai tổ chức ôn tập, kiểm tra và rèn luyện lại trong hè cho học sinh đến hết ngày 11/8/2018.
Thứ Năm
02/8
- Học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp.
Thứ Sáu
03/8
- Trường THCS Nhân Quyền, Hồng Khê, Tân Việt tiến hành khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 theo đúng Công văn 899/PGD&ĐT-THCS ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hải Dương;
- Học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp;
- 14h00’: Họp hội đồng giáo viên cốt cán cấp THCS tại PGD.
Thứ Bảy
04/8
- Các trường nộp danh sách GV dự tập huấn hè tại huyện qua email;
Chủ nhật
05/8
 
Thứ Hai
06/8
- Học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp;
- Lãnh đạo, CV cấp THCS dự tập huấn theo kế hoạch Sở GD&ĐT (Dự kiến).
Thứ Ba
07/8
- Học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp;
- Lãnh đạo, CV cấp THCS dự tập huấn theo kế hoạch Sở GD&ĐT (Dự kiến).
Thứ Tư
08/8
- Học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường lớp;
- Lãnh đạo, CV cấp THCS dự tập huấn theo kế hoạch Sở GD&ĐT (Dự kiến).
- Tiếp tục tập huấn hè theo kế hoạch của SGD.
Thứ Năm
9/8
- Các trường tiến hành điều tra PCGD, XMC trên địa bàn, lập danh sách thống kê (Từ 01/8/2017 đến thời điểm chốt số liệu ngày 31/8/2018);
- Các trường báo cáo thống kê CSVC theo mẫu qua email.
Thứ Sáu
10/8
- Phòng gửi Hướng dẫn xây dựng PPCT 37 tuần năm học 2018 - 2019 về các trường để hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện (dự kiến).
Thứ Bảy
11/8
- 7h15’: Tập huấn hè theo kế hoạch của Phòng (dự kiến);
- Các trường hoàn thành việc tổ chức kiểm tra và rèn luyện lại trong hè cho học sinh và nộp báo cáo qua email.
Chủ nhật
12/8
 
Thứ Hai
13/8
- 7h15’: Tập huấn hè theo kế hoạch của Phòng (dự kiến);
Thứ Ba
14/8
- 7h15’: Tập huấn hè theo kế hoạch của Phòng (dự kiến);
- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên xây dựng xây dựng PPCT 37 tuần năm học 2018 - 2019 theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT và triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công chuyên môn năm học mới;
Thứ Tư
15/8
- 7h15’: Tập huấn hè theo kế hoạch của Phòng (dự kiến);
- PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới;
- Tiếp tục tập huấn hè theo kế hoạch của SGD (nếu có);
- Các trường nộp Phân công chuyên môn, TKB học kỳ I qua email để Phòng làm căn cứ điều động giáo viên dạy liên trường.
Thứ Năm
16/8
- PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới;
- Tiếp tục tập huấn hè theo kế hoạch của SGD.
Thứ Sáu
17/8
- PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới;
- Hiệu trưởng triển khai tập huấn hè cho cán bộ giáo viên tại trường theo kế hoạch của PGD, triển khai các văn bản mới năm học 2018 - 2019;
- Hiệu trưởng hoàn thành ký duyệt đơn xin soạn giáo án trên máy vi tính của giáo viên.
Thứ Bảy
18/8
- 6h30’: Tổng kết công tác Bảo Việt tại Mộc Châu – Sơn la (TP trường: Hiệu trưởng các trường THCS).
Chủ nhật
19/8
 
Thứ Hai
20/8
- Bắt đầu dạy học năm học mới 2018 - 2019 (Phòng dự kiến);
- Chào cờ: Triển khai nền nếp sinh hoạt đội, quy định thời gian ra vào lớp, triển khai bài thể dục giữa giờ; quy định ghi chép Sổ ghi đầu bài;
- Hiệu trưởng ký duyệt PPCT 37 tuần thực học năm học 2018 - 2019;
- PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới.
Thứ Ba
21/8
- Các trường báo cáo sĩ số học sinh, số học sinh bỏ học từ tháng 6 đến ngày 21/8. 
Thứ Tư
22/8
- Các trường họp với Ban đại diện các lớp, trường năm cũ để lập kế hoạch họp Hội cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm, dự kiến các khoản thu trong năm học, chú ý đến việc hợp đồng liên quan đến việc đi lại của học sinh bằng phương tiện ô tô, ...
- PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới.
Thứ Năm
23/8
- Hiệu trưởng triển khai cuộc thi KHKT của học sinh trung học cơ sở và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộc thi KHKT cấp quốc gia đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, giao nhiệm vụ cho giáo viên, học sinh.
Thứ Sáu
24/8
- Các trường báo cáo tháng 8, báo cáo kết quả bồi dưỡng hè 2018 về Phòng GD&ĐT qua email.
Thứ Bảy
25/8
 
Chủ nhật
26/8
- Các trường tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học: Thực hiện 3 công khai, thông báo quyết toán thu góp năm học 2017-2018; dự kiến các khoản thu góp; kiện toàn Ban đại diện các lớp, trường bàn giao quỹ của Ban đại diện các lớp, trường cũ và cho Ban đại diện năm mới; lưu biên bản họp của lớp, trường; lập hồ sơ trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.
Thứ Hai
27/8
- 7h30’: Duyệt Phân công chuyên môn, TKB học kỳ I; duyệt kế hoạch dạy học 37 tuần, tự chọn, trải nghiệm sáng tạo, phổ cập của các trường (Thành phần: Phó hiệu trưởng)
Thứ Ba
28/8
- Xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới 05/9.
Thứ Tư
29/8
- Xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới 05/9.
Thứ Năm
30/8
- Triển khai các công việc khai giảng năm học mới 05/9.
Thứ Sáu
31/8
- Các trường kết thúc điều tra PCGD, XMC, lập danh sách thống kê, chốt số liệu ngày 31/8/2018.
Chú ý: Trong tháng lịch công tác có thể thay đổi nên các trường trường thường xuyên theo dõi website của Phòng và email để thực hiện.
 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập