UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,750,720 (Hôm nay: 49 online: 51) Toàn huyện: 105,779,291 (Hôm nay: 22,683 online: 283) Đăng nhập

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Bình Giang, ngày 14  tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

13/9

14/9

Ghi chú

1

Vũ Đình Quang

Chỉ đạo

X

X

 

2

Vũ Đình Thắng

Chỉ đạo

X

X

 

3

Vũ Công Huyện

Giám thị

X

X

 

4

Nguyễn Diệu Thái

Giám thị

 

X

 

5

Vũ Mạnh Toàn

Giám thị

X

X

 

6

Đỗ Văn Trường

Giám thị

X

 

 

7

Vũ Thị Dung

Giám thị

X

X

 

8

Trần.T.Minh Quyến

Giám thị

X

X

 

9

Vũ Thị Nương

Giám thị

X

X

 

10

Vũ Đình Cương

Giám thị

X

 

 

11

Phạm Thị Liên

Giám thị

X

X

 

12

Đỗ Thị Linh

Giám thị

 

X

 

13

Nguyễn Thị Hạnh

Giám thị

 

X

 

14

Vũ Hồng Thành

Giám thị

X

 

 

15

Phạm Thị Thảo

Giám thị

X

 

 

16

Vũ Huy Tập

Giám thị

 

0

 

17

Đào Thị Tình

Giám thị

 

X

 

18

Vũ Thị Huế

Giám thị

 

X

 

19

Phạm Thị Hà

Giám thị

X

X

 

20

Đoàn Thị Hòe

Giám thị

X

 

 

21

Vũ Thị Loan

Phục vụ

X

X

 

22

Nguyễn Thị Huyền

Phục vụ

X

X

 

 

Lưu ý:           

            + Các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ có mặt từ 13h20 riêng đ.c Huyền, Loan có mặt trước 13h15

            +  Buổi chiều 18/9 thi Ngữ văn, Tiếng Anh; 19/9 thi Toán.

            + Chiều 14h ngày 18/9 GV dạy Văn , Anh học đáp án, biểu điểm tại THCS Vũ Hữu.

            + Chiều 14h ngày 19/9 GV Toán học đáp án, biểu điểm tại THCS Vũ Hữu

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập