UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,016,535 (Hôm nay: 496 online: 59) Toàn huyện: 99,915,827 (Hôm nay: 9,014 online: 153) Đăng nhập

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Bình Giang, ngày 14  tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

13/9

14/9

Ghi chú

1

Vũ Đình Quang

Chỉ đạo

X

X

 

2

Vũ Đình Thắng

Chỉ đạo

X

X

 

3

Vũ Công Huyện

Giám thị

X

X

 

4

Nguyễn Diệu Thái

Giám thị

 

X

 

5

Vũ Mạnh Toàn

Giám thị

X

X

 

6

Đỗ Văn Trường

Giám thị

X

 

 

7

Vũ Thị Dung

Giám thị

X

X

 

8

Trần.T.Minh Quyến

Giám thị

X

X

 

9

Vũ Thị Nương

Giám thị

X

X

 

10

Vũ Đình Cương

Giám thị

X

 

 

11

Phạm Thị Liên

Giám thị

X

X

 

12

Đỗ Thị Linh

Giám thị

 

X

 

13

Nguyễn Thị Hạnh

Giám thị

 

X

 

14

Vũ Hồng Thành

Giám thị

X

 

 

15

Phạm Thị Thảo

Giám thị

X

 

 

16

Vũ Huy Tập

Giám thị

 

0

 

17

Đào Thị Tình

Giám thị

 

X

 

18

Vũ Thị Huế

Giám thị

 

X

 

19

Phạm Thị Hà

Giám thị

X

X

 

20

Đoàn Thị Hòe

Giám thị

X

 

 

21

Vũ Thị Loan

Phục vụ

X

X

 

22

Nguyễn Thị Huyền

Phục vụ

X

X

 

 

Lưu ý:           

            + Các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ có mặt từ 13h20 riêng đ.c Huyền, Loan có mặt trước 13h15

            +  Buổi chiều 18/9 thi Ngữ văn, Tiếng Anh; 19/9 thi Toán.

            + Chiều 14h ngày 18/9 GV dạy Văn , Anh học đáp án, biểu điểm tại THCS Vũ Hữu.

            + Chiều 14h ngày 19/9 GV Toán học đáp án, biểu điểm tại THCS Vũ Hữu

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập