UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 14,591,820 (Hôm nay: 125 online: 177) Toàn huyện: 105,421,653 (Hôm nay: 1,216 online: 309) Đăng nhập

1. Danh sách học sinh vi phạm trong tuần 3(xem tại đây)

Lớp 
GVCN
Số HS vi phạm trong tuần 3(51)
Tổng số lượt HS vi phạm tính đến hết tuần 3(114)
6A
Huyền
 Có 5 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
12
6B
Mai
 Có 3 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
7
7A
L Thủy
 Có 8 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
17
7B
Tú Anh
 Có 9 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
16
8A Thùy   Có 11 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
25
8B
 Có 12 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
24
9A
Phi
 Có 0 HS vi phạm ( số HS vi phạm giảm)
8
9B
Tuyến
 Có 2 HS vi phạm ( số HS vi phạm tăng)
3
 
2. Tổng hợp xếp loại tiết học trong sổ đầu bài tuấn 3
Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Tổng
Số tiết Tốt 27 27 26 26 27 25 28 29 215
Số tiết Khá     3 2 3 4 1   13
Số tiết TB           1     1
Số tiết Yếu                  
Số tiết GV không ký SĐB                  
Nghỉ học có phép 1 1       1     3
Nghỉ học không phép                  0
Bỏ tiết                 0
Đi học muộn 1         1     2
 
( Từ ngày 8/9/2018 đến hết  ngày 14/9/2018)
Lớp TB SS GG ĐP KQ (HH) VN TD NSVM BVCC VS Điểm cộng Điểm trừ ĐTB NN ĐTB HT ĐTB  Xếp TT
9B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 1
6B 10 10 10 10 9,857 10 10 10 10 9,714 0 0 9,957 10 9,986 2
6A 10 10 9,857 10 9,571 10 10 10 10 10 0 0 9,943 10 9,981 3
9A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 9,929 9,952 4
7A 10 10 9,857 10 10 10 10 10 10 9,857 0 0 9,971 9,857 9,895 5
7B 10 10 10 10 9,714 10 10 10 10 10 0 0 9,971 9,8 9,857 6
8A 9,714 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,971 9,729 9,81 7
8B 9 10 9,857 10 10 10 10 10 10 10 0 0 9,886 9,643 9,724 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập