UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 16,099,840 (Hôm nay: 2,636 online: 58) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 1,787 online: 210) Đăng nhập

          Thực hiện công văn số 1508/SGD&ĐT ngày 30/10/2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, trường tiểu học Vĩnh Hồng đã tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện, cụ thể một số hoạt động như sau: Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh về ý nghĩa mục đích của ngày Pháp luật Việt Nam; Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan; truyền thông trên mạng viễn thông, mạng xã hội; tích cực tham gia cuộc thi “Pháp luật với mọi người”; treo băng rôn, khẩu hiệu …

                                                                     Viết bài và đưa tin: VTM

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập