UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,047,218 (Hôm nay: 220 online: 14) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 7,397 online: 8,973) Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

Số: 16/TB - THKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Kẻ Sặt, ngày 05 tháng 7  năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-PGDĐT ngày 22/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang về việc hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và tình hình thực tế của nhà trường.

Trường Tiểu học Kẻ Sặt thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh: 

- Chỉ tiêu: 10 lớp, số lượng 346 học sinh.

- Đối tượng:

+ Trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt, ưu tiên học sinh có hộ khẩu đăng ký trước ngày 01/1/2022;

+ Trẻ từ 6 đến 14 tuổi (Kể cả trẻ em khuyết tật có khả năng học tập hòa nhập) trên địa bàn thuộc phạm vi nhà trường quản lý chưa đi học vào học lớp 1.

2. Địa bàn tuyển sinh:

Tất cả trẻ thuộc đối tượng trên sinh sống và có hộ khẩu tại thị trấn Kẻ Sặt.

3. Phương thức và hình thức tuyển sinh:

- Phương thức: Xét tuyển;

- Hình thức: Trực tiếp, cha mẹ học sinh đến đăng ký tuyển sinh tại các phòng tuyển sinh của các khu.

4. Thời gian, địa điểm tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 19/7/2022 đến hết ngày 20/7/2022:

            + Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’

            + Buổi chiều từ 14h00’ đến 17h00’

- Địa điểm tuyển sinh: Điểm trường chính trường tiểu học Kẻ Sặt

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

+ Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu quy định);

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản phô tô giấy khai sinh có công chứng, không ép Plastic  (kèm bản chính để đối chiếu);

+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an thị trấn;

+ Bản sao giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi ( nếu có). 

Trường Tiểu học Kẻ Sặt trân trọng thông báo và kính mong các bậc Cha, mẹ học sinh đến làm thủ tục nhập học cho con đúng thời gian quy định và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Đình Thuấn

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập