UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,047,210 (Hôm nay: 215 online: 13) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 7,394 online: 8,964) Đăng nhập

Sáng ngày 27/07/2022, Chi bộ trường TH Vĩnh Hồng đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Duyệt – Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Lê Học Nhất – PBT thường trực; đồng chí Phạm Văn Huy – Phó chủ tịch HĐND xã; đồng chí Cao Ngọc Dinh - ĐUV phụ trách chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Tại đại hội, chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Xuân Duyệt – Bí thư Đảng bộ xã biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác lãnh đạo các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên, …Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã nêu ra những yêu cầu, nhiệm vụ để cấp ủy và đảng viên trong chi bộ tiếp tục thực hiện tốt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

       Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy gồm 03 đồng chí: Vũ Thị Mai - Bí thư Chi bộ; Phạm Thị Bộ - Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Dưỡng - Chi ủy viên. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

Sáng ngày 27/07/2022, Chi bộ trường TH Vĩnh Hồng đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Duyệt – Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Lê Học Nhất – PBT thường trực; đồng chí Phạm Văn Huy – Phó chủ tịch HĐND xã; đồng chí Cao Ngọc Dinh - ĐUV phụ trách chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Tại đại hội, chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Xuân Duyệt – Bí thư Đảng bộ xã biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác lãnh đạo các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên, …Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã nêu ra những yêu cầu, nhiệm vụ để cấp ủy và đảng viên trong chi bộ tiếp tục thực hiện tốt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

       Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy gồm 03 đồng chí: Vũ Thị Mai - Bí thư Chi bộ; Phạm Thị Bộ - Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Dưỡng - Chi ủy viên. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập