UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,153,874 (Hôm nay: 437 online: 17) Toàn huyện: 108,758,476 (Hôm nay: 352 online: 146) Đăng nhập

Kết quả Kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018-2019

 

Xếp hạng Môn Toán

STT

TS lớp toàn huyện

Lớp

Sĩ số

Điểm 

Giáo viên dạy

Xếp TT trong huyện

1

55

6A

38

4,892

Nguyễn Thị Minh Lý

33

2

55

6B

37

4,081

Nguyễn Thị Minh Lý

51

3

55

6C

37

4,408

Nguyễn Phương Dung

44

4

55

6D

37

4,416

Nguyễn Phương Dung

43

5

50

7A

35

4,303

Vũ Thị Phường

38

6

50

7B

36

4,319

Vũ Thị Phường

37

7

50

7C

35

4,211

Nguyễn Thị Minh Lý

41

8

46

8A

39

5,623

Phạm Thị Thanh Huyền

18

9

46

8B

37

5,781

Vũ Đình Dũng

17

10

46

8C

39

5,828

Vũ Đình Dũng

16

11

43

9A

34

5,968

Vũ Đình Dũng

21

12

43

9B

33

5,470

Vũ Thị Phường

32

13

43

9C

33

6,082

Phạm Thị Thanh Huyền

19

Xếp hạng Môn Ngữ văn

 

STT

TS lớp toàn huyện

Lớp

Sĩ số

Điểm 

Giáo viên dạy

Xếp TT trong huyện

1

55

6A

38

5,240

Bùi Thị Hiếu

21

2

55

6B

37

5,146

Bùi Thị Hiếu

24

3

55

6C

37

5,105

Bùi Thị Hiếu

28

4

55

6D

37

4,978

Vũ Thị Kim Liên

30

5

50

7A

35

5,034

Vũ Thị Kim Liên

34

6

50

7B

36

5,247

Vũ Thị Kim Liên

25

7

50

7C

35

5,060

Bùi Thị Hiếu

32

8

46

8A

39

5,744

Vũ Thị Nhâm

16

9

46

8B

37

5,987

Vũ Thị Nhâm

11

10

46

8C

39

6,100

Lê Thị Hạnh

10

11

43

9A

34

5,571

Lê Thị Hạnh

10

12

43

9B

33

4,961

Vũ Thị Nhâm

15

13

43

9C

33

6,112

Lê Thị Hạnh

7

Xếp hạng Môn Tiếng anh

 

STT

TS lớp toàn huyện

Lớp

Sĩ số

Điểm 

Giáo viên dạy

Xếp TT trong huyện

1

55

6A

38

5,568

Bùi Tiến Huy

14

2

55

6B

37

5,522

Triệu Thị Vân

15

3

55

6C

37

5,070

Triệu Thị Vân

26

4

55

6D

37

5,081

Triệu Thị Vân

25

5

50

7A

35

6,111

Triệu Thị Vân

16

6

50

7B

36

6,214

Triệu Thị Vân

15

7

50

7C

35

6,254

Triệu Thị Vân

14

8

46

8A

39

5,541

Phạm Thị Thu Hương

27

9

46

8B

37

5,568

Phạm Thị Thu Hương

26

10

46

8C

39

5,282

Phạm Thị Thu Hương

34

11

43

9A

34

5,435

Phạm Thị Thu Hương

18

12

43

9B

33

4,800

Phạm Thị Thu Hương

30

13

43

9C

33

5,212

Bùi Tiến Huy

21

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập