UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 15,818,250 (Hôm nay: 112 online: 22) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 922 online: 247) Đăng nhập

KỂ CHUYỆN CHÀNG LIÊU

(Phóng tác theo truyền thuyết: Bánh chưng, bánh giầy -  Ngữ văn 6)

=================

Cuối đời thứ sáu vua Hùng

Giặc yên bốn cõi dân cùng ấm no

Cha già những muốn truyền cho

Người con nối được chí cho xứng tầm

Trước hai mươi con phân vân

Hợp tình vua nghĩ phải cần cuộc thi:

Nhân lễ tiên vương sắm gì

Đẹp lòng đẹp ý ta thì truyền ngôi

Các lang tiền bạc sẵn rồi

Đua nhau làm cỗ hậu mời tiên vương

Của ngon vật lạ khắp phương

Trên rừng dưới biển lên đường tìm ra

Lang Liêu nghèo khó nhất nhà

Mẹ thời mất sớm trước cha chẳng màng

Con thứ mười tám các lang

Chăm chỉ trồng trọt lo làm ruộng nương

Lấy đâu lễ cúng tiên vương

Lòng buồn canh cánh thần thương chỉ bày:

Gạo nhà sẵn có quý thay

Cấy cày nên bởi bàn tay con người

Lang Liêu ngẫm nghĩ thấy lời

Thần chỉ bảo đúng khắc thời làm ngay

Bánh chưng cùng với bánh giầy

Tượng cho trời đất cỏ cây muôn loài

Chàng Liêu hợp ý lại tài

Nối nghiệp phúc ấm vững ngai trị vì

Dân ta từ đó trở đi

Nghề nông thì thạo tục thì dày thêm

Bánh chưng ngày tết dâng lên

Kính dâng tiên tổ bề trên vẹn tình.

               (Tác giả: CB Phụ trách thư viện THCS Tân Hồng)

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập