Tổng truy cập: 17,722,250 (Hôm nay: 153 online: 31) Toàn huyện: 108,929,691 (Hôm nay: 225 online: 222) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 349/QĐ-SGDĐT-TTr Quyết định thanh tra chuyên ngành THCS Bình Xuyên 14/03/2016
2 199/QĐ-SGDĐT Quyết định thanh tra chuyên ngành trường Tiểu học Vĩnh Tuy 07/03/2016
3 DMTT Danh mục các cuộc thanh tra của SGD với các đơn vị Bình Giang trong năm 2016 08/01/2016
4 1327/SGDĐT-TTr Công văn số 1327/SGDĐT-TTr ngày 05/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 11/11/2015
5 MNX Mẫu nhận xét quyết định, xây dựng kế hoạch.... 16/02/2014
6 MNX Mẫu nhận xét tiêu chí của người kiểm tra 16/02/2014
7 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở giáo dục thường xuyên 16/02/2014
8 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD Số: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non 16/02/2014
9 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD Số: 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá rút gọn trường mầm non 16/02/2014
10 1007/KTKĐCLGD-KĐPT Số: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT: V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng trường mầm non 16/02/2014
12
XEM NHIỀU NHẤT
Mẫu nhận xét tiêu chí của người kiểm tra (16/02/2014) (5724)
Số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở giáo dục thường xuyên (16/02/2014) (4206)
Số: 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá rút gọn trường mầm non (16/02/2014) (4195)
Số: 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non (16/02/2014) (2687)
Mẫu nhận xét quyết định, xây dựng kế hoạch.... (16/02/2014) (1805)
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông,cơ sở giáo dục thường xuyên (15/05/2013) (1570)
Số: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (16/02/2014) (1480)
Số: 45/2011/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (16/02/2014) (1430)
Quyết định thanh tra chuyên ngành THCS Bình Xuyên (14/03/2016) (1375)
Danh mục các cuộc thanh tra của SGD với các đơn vị Bình Giang trong năm 2016 (08/01/2016) (1362)
Số: 07/2011/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Mầm Non (16/02/2014) (1354)
Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (15/05/2013) (1350)
Số: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT: V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng trường mầm non (16/02/2014) (1320)
Số:46/KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học (15/05/2013) (1151)
Số: 13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (15/05/2013) (1122)
Công văn số 1327/SGDĐT-TTr ngày 05/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (11/11/2015) (1106)
Quyết định thanh tra chuyên ngành trường Tiểu học Vĩnh Tuy (07/03/2016) (1099)