Tổng truy cập: 15,015,741 (Hôm nay: 339 online: 39) Toàn huyện: 108,238,055 (Hôm nay: 538 online: 226) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 527/PGD&ĐT Về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh 03/12/2019
2 KH Thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường TH và THCS huyện Bình Giang 15/11/2019
3 500/PGD&ĐT Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 06/11/2019
4 58/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 06/11/2019
5 3289/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ X năm 2020 06/11/2019
6 01/BCĐ-HKPĐ Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ X năm 2020 06/11/2019
7 490/PGD&ĐT-THCS Vv tập huấn giáo viên thể chất 2019 01/11/2019
8 58/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 01/11/2019
9 Số: 456/PGD&ĐT Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phòng Giáo dục và Đào tạo 01/10/2019
10 Số: 455/PGD&ĐT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 01/10/2019
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Biên bản kiểm tra, tự kiểm tra Phổ cập GD, XMC năm 2015 (20/10/2015) (9013)
Các văn bản chỉ đạo về Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ 2014 (25/12/2014) (7206)
Đề thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học năm học 2015-2016 (19/11/2015) (5419)
Hướng dẫn truy cập đến địa chỉ phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục (28/09/2013) (4509)
Số 157/PGD&ĐT Chương trình công tác Tháng 4/2017 (03/04/2017) (3449)
Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014 - 2015 (09/09/2014) (3275)
V/v chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. (10/03/2014) (3124)
Số 322/PGD&ĐT chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo (31/07/2017) (3089)
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục huyện Bình Giang năm học 2013 - 2014 (02/10/2013) (2812)
Quyết định về sửa đổi dạy thêm học thêm của UBND Tỉnh Hải Dương (10/02/2014) (2736)
Số 211/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2016 (06/05/2016) (2661)
Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh (11/05/2018) (2031)
Đề cương về cuộc thi tìm hiểu "Luật Biển Việt Nam" (26/08/2013) (1951)
Số 02/BCĐ Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh năm học 2016-2017 (01/12/2016) (1918)
Về việc hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu phổ cập - Xóa mù chữ (30/09/2014) (1703)
Công điện khẩn về cơn bão số 14 (Ngày mai 11/11/2013 các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thông báo cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy bù ngay sau khi bão tan) (10/11/2013) (1488)
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 của Ban chỉ đạo PCGD,XMC huyện Bình Giang. (27/08/2015) (1415)
Số 02/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ IX-năm 2016 (01/12/2015) (1346)
Công văn số 465/GD&ĐT-CTHSSSV-CNTT ngày 25/5/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm phần mềm quản lí điểm (26/04/2013) (1320)
Về việc triệu tập giáo viên tham gia tập huấn hệ thống tuyển sinh đầu cấp (13/11/2018) (1299)
123456