UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 232/PGD&ĐT Về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 01/07/2018
2 233/PGD&ĐT Về việc tổ chức tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 30/05/2018
3 194/PGD&ĐT Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh 11/05/2018
4 145/PGD&ĐT Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông 11/04/2018
5 131B/PGD&ĐT Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 09/04/2018
6 590/PGDĐT-THTĐ 590 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch mùa đông xuân 28/12/2017
7 Số 322/PGD&ĐT Số 322/PGD&ĐT chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo 31/07/2017
8 Số 157/PGD&ĐT Số 157/PGD&ĐT Chương trình công tác Tháng 4/2017 03/04/2017
9 Số 32/PGDĐT Chương trình công tác tháng 2 năm 2017 08/02/2017
10 Số 31/PGD&ĐT-THTĐ Hướng dẫn nghỉ Tết Đinh dậu năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 19/01/2017
12345678910
XEM NHIỀU NHẤT
Biên bản kiểm tra, tự kiểm tra Phổ cập GD, XMC năm 2015 (20/10/2015) (7300)
Các văn bản chỉ đạo về Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ 2014 (25/12/2014) (6550)
Hướng dẫn truy cập đến địa chỉ phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục (28/09/2013) (4291)
Đề thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học năm học 2015-2016 (19/11/2015) (3989)
Số 157/PGD&ĐT Chương trình công tác Tháng 4/2017 (03/04/2017) (3227)
Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014 - 2015 (09/09/2014) (3127)
V/v chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. (10/03/2014) (3000)
Số 322/PGD&ĐT chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo (31/07/2017) (2829)
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục huyện Bình Giang năm học 2013 - 2014 (02/10/2013) (2526)
Số 211/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2016 (06/05/2016) (2503)
Quyết định về sửa đổi dạy thêm học thêm của UBND Tỉnh Hải Dương (10/02/2014) (1968)
Đề cương về cuộc thi tìm hiểu "Luật Biển Việt Nam" (26/08/2013) (1818)
Số 02/BCĐ Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh năm học 2016-2017 (01/12/2016) (1755)
Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh (11/05/2018) (1717)
Về việc hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu phổ cập - Xóa mù chữ (30/09/2014) (1591)
Công điện khẩn về cơn bão số 14 (Ngày mai 11/11/2013 các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thông báo cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy bù ngay sau khi bão tan) (10/11/2013) (1356)
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 của Ban chỉ đạo PCGD,XMC huyện Bình Giang. (27/08/2015) (1298)
Số 02/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ IX-năm 2016 (01/12/2015) (1237)
Công văn số 465/GD&ĐT-CTHSSSV-CNTT ngày 25/5/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm phần mềm quản lí điểm (26/04/2013) (1187)
Chương trình công tác tháng 12 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (29/11/2015) (1113)
12345