Tổng truy cập: 15,393,011 (Hôm nay: 330 online: 49) Toàn huyện: 108,900,427 (Hôm nay: 5,536 online: 507) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 25/2020/QĐ-UBND Số 21/TB-UBND thông báo về việc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách chống dịch cvid-19 31/03/2020
2 25/2020/QĐ-UBND Số 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn banr quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến dạy thêm học thêm 31/03/2020
3 190/UBND-VP Số 190/UBND-VP về việc trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ để phòng chống dịch Covid-19 28/03/2020
4 10/CT-UBND Chỉ thị 10/CT-UBND về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid-19 28/03/2020
5 Số 350/SYT-NVY Số 350/SYT-NVY về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học 09/03/2020
6 Số: 19/PGD&ĐT Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus Corona biến chủng gây ra 25/01/2020
7 51/QĐ-BCĐ Quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban điều hành HKPĐ lần thứ X 18/01/2020
8 52/PGD&ĐT Về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường năm 2020 18/01/2020
9 01/BCĐ-HKPD Kịch bản Hội khỏe Phù Đồng lần thứ X năm 2020 18/01/2020
10 523/PGD&ĐT-THCS Tổ chức giải đá cầu trong khuôn khổ HKPĐ 18/01/2020
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Biên bản kiểm tra, tự kiểm tra Phổ cập GD, XMC năm 2015 (20/10/2015) (9159)
Các văn bản chỉ đạo về Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ 2014 (25/12/2014) (7256)
Đề thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học năm học 2015-2016 (19/11/2015) (5465)
Hướng dẫn truy cập đến địa chỉ phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục (28/09/2013) (4534)
Số 157/PGD&ĐT Chương trình công tác Tháng 4/2017 (03/04/2017) (3504)
Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014 - 2015 (09/09/2014) (3309)
V/v chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. (10/03/2014) (3145)
Số 322/PGD&ĐT chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo (31/07/2017) (3138)
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục huyện Bình Giang năm học 2013 - 2014 (02/10/2013) (2855)
Quyết định về sửa đổi dạy thêm học thêm của UBND Tỉnh Hải Dương (10/02/2014) (2785)
Số 211/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2016 (06/05/2016) (2679)
Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh (11/05/2018) (2090)
Đề cương về cuộc thi tìm hiểu "Luật Biển Việt Nam" (26/08/2013) (1981)
Số 02/BCĐ Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh năm học 2016-2017 (01/12/2016) (1956)
Về việc hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu phổ cập - Xóa mù chữ (30/09/2014) (1723)
Công điện khẩn về cơn bão số 14 (Ngày mai 11/11/2013 các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thông báo cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy bù ngay sau khi bão tan) (10/11/2013) (1522)
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 của Ban chỉ đạo PCGD,XMC huyện Bình Giang. (27/08/2015) (1439)
Về việc triệu tập giáo viên tham gia tập huấn hệ thống tuyển sinh đầu cấp (13/11/2018) (1371)
Số 02/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Giang lần thứ IX-năm 2016 (01/12/2015) (1365)
Công văn số 465/GD&ĐT-CTHSSSV-CNTT ngày 25/5/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm phần mềm quản lí điểm (26/04/2013) (1344)
1234567