Tổng truy cập: 15,149,106 (Hôm nay: 25 online: 17) Toàn huyện: 108,728,236 (Hôm nay: 488 online: 232) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 TTHC 25 Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 05/10/2017
2 TTHC 24 Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 05/10/2017
3 TTHC 23 Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 05/10/2017
4 TTHC 22 Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở 05/10/2017
5 TTHC 21 Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 05/10/2017
6 TTHC 20 Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 05/10/2017
7 TTHC 19 Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 05/10/2017
8 TTHC 18 Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 05/10/2017
9 TTHC 17 Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 05/10/2017
10 TTHC 16 Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 05/10/2017
123
XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (05/10/2017) (3834)
Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (05/10/2017) (1478)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (05/10/2017) (1352)
Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (05/10/2017) (948)
Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (05/10/2017) (796)
Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (05/10/2017) (765)
Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (05/10/2017) (740)
Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (05/10/2017) (401)
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) (05/10/2017) (363)
Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2017) (335)
Thủ tục 14: Giải thể trường trung học cơ sở (05/10/2017) (324)
Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (05/10/2017) (319)
Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (318)
Thủ tục 12: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (05/10/2017) (316)
Thủ tục 11: Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (05/10/2017) (299)
Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học (05/10/2017) (299)
Thủ tục 15: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (05/10/2017) (295)
Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (05/10/2017) (292)
Thủ tục 9: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn (05/10/2017) (286)
Thủ tục 2: Cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (286)
12