Tổng truy cập: 14,687,995 (Hôm nay: 37 online: 36) Toàn huyện: 105,651,863 (Hôm nay: 25,378 online: 537) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Thứ ba : 16/04/2019
- Thanh tra chuyên ngành trường mầm non Tân Hồng
- Cấp tiểu học chuẩn bị hồ sơ cuộc thi em tập sáng tác
- Chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra nền nếp
Thứ tư : 01/05/2019
- Toàn ngành nghỉ ngày Quốc tế lao động 1/5/2019
- Tiếp tục triển khai phần mềm QLNT trên mobile
Thứ bẩy : 04/05/2019
- Làm việc bù ngày nghỉ Lễ 1/5
- Cấp tiểu học chuẩn bị cho Giao lưu trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 3
- Đồng chí Bách tham gia đoàn giám sát của HĐND huyện tại THCS Tráng Liệt