UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 17,971,356 (Hôm nay: 46 online: 42) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 184 online: 362) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 81711669505082598455959001076921254640822.39
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 7827145906623125320659400908016656602316.6
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 5251106325100232539212500757614553760017.34
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 6585132207300227839562900886317177020015.86
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 7738154694000146229736000920018443000016.17
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 90451711342421786319490001083120308324218.77
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 93161538554682507433972001182319725266820.07
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 80921488437252598409878001069018983152515.54
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 6434127495129192728201600836115569672922
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 7200177581200143116517800863119409900030.18
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 432389135600176531292700608812042830028.06
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6289121586471230636766500859515835297125.58
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 5517100173602191516888000743211706160226.54
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 540910860015982718355000623612695515922.04
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 72681692817833262408011001053021008288319.22
19 THCS Thái Học - Bình Giang 5204113683300159625144900680013882820014.23
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 622111119009096519725500718613091559021.45
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 688515043283784717496500773216792933720.4
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 417713657460066716843000484415341760013.92
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 535182489137194134345100729211683423719.45
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5750169425021220534741300795520416632121.79
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 89801898378493077423459001205723218374941.43
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 84101937426631930321248001034022586746361.55
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 67491351672103810426039001055917777111020.87
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6773145103500175232949600852517805310037.23
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 81591832146623741375714041190022078606618.39
Đăng nhập