UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,326,357 (Hôm nay: 23 online: 29) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 309 online: 144) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tân Hồng - Bình Giang 85191748212083001508951001152022571630823.95
2 Tiểu học Thái Hoà - Bình Giang 7827145906623127021009400909716691602316.63
3 Tiểu học Thúc Kháng - Bình Giang 5335107479100232539212500766014669160017.53
4 Tiểu học Thái Học - Bình Giang 85941398789585327604800912614748375810.31
5 Tiểu học Hồng Khê - Bình Giang 6585132207300232040607900890517281520015.93
6 Tiểu học Cổ Bì - Bình Giang 7738154694000146229736000920018443000016.17
7 Tiểu học Tân Việt - Bình Giang 81421635536421925356690001006719922264217.45
8 Tiểu học Nhân Quyền - Bình Giang 93721538554682510435772001188219743266820.17
9 Tiểu học Tráng Liệt - Bình Giang 81171517687252598409878001071519275652515.57
10 Tiểu học Kẻ Sặt - Bình Giang 49034982675916012506930065047489605912.78
11 Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang 440384926800181626833700621911176050020.46
12 Tiểu học Hùng Thắng - Bình Giang 6434127495129192728201600836115569672922
13 THCS Tân Hồng - Bình Giang 7301177581200143116517800873219409900030.53
14 THCS Bình Minh - Bình Giang 434491232600182532437100616912366970028.43
15 THCS Thái Hòa - Bình Giang 6289121586471230636766500859515835297125.58
16 THCS Thái Dương - Bình Giang 5517100173602191516888000743211706160226.54
17 THCS Thúc Kháng - Bình Giang 5602123124159108023634500668214675865923.61
18 THCS Bình Xuyên - Bình Giang 72681692817833262408011001053021008288319.22
19 THCS Thái Học - Bình Giang 5204113683300171628419900692014210320014.48
20 THCS Hồng Khê - Bình Giang 622111119009096519725500718613091559021.45
21 THCS Cổ Bì - Bình Giang 712216217583784717496500796917967233721.03
22 THCS Tân Việt - Bình Giang 427513758860066716843000494215443160014.2
23 THCS Long Xuyên - Bình Giang 564587903137196735145100761212304823720.3
24 THCS Nhân Quyền - Bình Giang 5920177908621229737340300821721524892122.51
25 THCS Tráng Liệt - Bình Giang 6451121013370333733095700978815410907021.65
26 THCS Kẻ Sặt - Bình Giang 90481898558493116430079001216423286374941.8
27 THCS Hưng Thịnh - Bình Giang 450085012800207023737500657010875030044.39
28 THCS Vĩnh Hưng - Bình Giang 82731969494631930321248001020322907426360.73
29 THCS Vĩnh Hồng - Bình Giang 67931391302103841434569001063418258711021.02
30 THCS Hùng Thắng - Bình Giang 6684150618900175232949600843618356850036.84
31 THCS Vũ Hữu - Bình Giang 83452036956623741375714041208624126706618.68
Đăng nhập