Tổng truy cập: 18,326,342 (Hôm nay: 09 online: 22) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 338 online: 140) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Thứ hai : 02/12/2019
- Mầm non:
+ Tập hợp kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường
+ Xây dựng kế hoạch thi giáo viên gioit khối mẫu giáo
- Tiểu học:
+ SGD Kiểm định chất lượng và kiểm tra chuẩn sau 5 năm TH Hùng Thắng
+ Hội giảng cụm Thái Học tại Hồng Khê
- THCS:
+ 13h30: Họp hiệu trưởng
+ Triển khai thi điền kinh, thi KHKT cấp tỉnh
Thứ ba : 03/12/2019
- Mầm non:
+ Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành MN Cổ Bì, Bình Minh
- Tiểu học:
+ Cử giáo viên tham dự tập huấn GDPT 2018 tại HV QLGD
+ Hội giảng cụm Tráng Liệt tại TH Vĩnh Hồng
- THCS:
+ THCS Tráng Liệt, Cổ Bì dự chung khảo KHKT
+ Nộp thông tin học sinh dự điền kinh
Thứ tư : 04/12/2019
- Mầm non:
+ 13g30: Họp hiệu trưởng
- Tiểu học:
+ Tập huấn về dạy lịch sử địa phương tại SGD
+ Hội giảng cụm Tân HồngTH Tân Hồng
- THCS:
+ THCS Tráng Liệt, Cổ Bì dự chung khảo KHKT
+ Nộp thông tin học sinh dự điền kinh
Thứ năm : 05/12/2019
- 8 giờ 00: Đồng chí Thái và đồng chí Bách họp về công tác xét tuyển giáo viên tại nhà văn hóa huyện
- Mầm non:
+ MN Bình Minh, Thái Hòa, Hồng Khê nhận bằng công nhận chuẩn tại bộ phận 1 cửa của tỉnh
- Tiểu học:
Tập huấn về dạy lịch sử địa phương tại SGD
- THCS
+ Hoàn thiện cập nhật hồ sơ điền kinh
Thứ sáu : 06/12/2019
- Nộp báo cáo về xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 về VP UBND
- Tiểu học:
+ Chuẩn bị các điều kiện cho giải bóng đá
+ 13h45: Họp về công tác trọng tài điền kinh tại Vũ Hữu
Thứ bẩy : 07/12/2019
- Tiểu học:
+ Tổ chức thi đấu giải bóng đá tại Bình Xuyên
- THCS
+ Thực hiện các hoạt động chuyên môn
Thứ hai : 09/12/2019
- Đồng chí Cường phối hợp với phòng Nội vụ trong việc vào điểm phỏng vấn
- Mầm non:
+ Xây dựng các hoạt động chuyên đề
- Tiểu học:
+ Tổng hợp kết quả thi giáo viên giỏi huyện
Thứ ba : 10/12/2019
- 7 giờ 30: Đồng chí Thái họp tại UBND huyện về tổng kết nhiệm vụ năm 2019
- 13 giờ 30: Đồng chí Thái dự họp tại UBND xã Tân Việt
- 13 giờ 30: Đồng chí Đắc làm việc tại phòng Nội vụ
- Mầm non:
+ Tổ chức chuyên đề tại Vĩnh Tuy
- Tiểu học:
+ Họp hiệu trưởng
+ Tổng kết hội giảng
- THCS:
+ Báo cáo kế hoạch kiểm tra học kì 1
Thứ tư : 11/12/2019
- 8 giờ 00: Đồng chí Đắc họp tại UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính
- 13 giờ 30: Đồng chí Thái dự họp tại UBND xã Thúc Kháng
- Mầm non:
+ Xây dựng các chuyên đề theo kế hoạch
+ 13 giờ 30: Triển khai chuyên đề tại mầm non Vĩnh Tuy
- Tiểu học:
+ Công bố dự thảo kết luận thanh tra TH Tráng Liệt
- THCS:
+ Kiểm tra các điều kiện sân bãi cho thi điền kinh
Thứ năm : 12/12/2019
- 13 giờ 30: Đồng chí Thái họp về chuẩn bị cho thực hiện giáo dục phổ thông 2018
- Tiểu học: Lựa chọn đội tuyển cờ vua
- THCS:
+ Các trường báo cáo kế hoạch tổ chức kiểm tra học kì
+ 13g30: Kiểm tra điều kiện cho thi điền kinh
Thứ sáu : 13/12/2019
- 14 giờ 15: Đồng chí Thái họp Huyện ủy về tổng kết Đề án giáo dục
- 15 giờ 30: Họp cơ quan về công tác thi đua, kiểm điểm Đảng viên
- Tiểu học: Công bố dự thảo kết luận thanh tra TH Kẻ Sặt
- Đồng chí Khuôn tập huấn về công tác phổ cập tại Hà Nội
- THCS:
+ Khai mạc thi điền kinh
+ Các trường hoàn thiện việc in và niêm phong đề kiểm tra 
Thứ bẩy : 14/12/2019
- Tiểu học: Tổ chức giải bóng đá (vòng bán kết, chung kết)
- THCS: Báo cáo và gửi đề kiểm tra học kì về pgd
Chủ nhật : 15/12/2019
- Tiểu học: Tổ chức giải bóng đá (vòng bán kết, chung kết)
Thứ hai : 16/12/2019
- Mầm non: Công bố QĐ thanh tra mầm non Bình Minh
- Tiểu học: Họp chuẩn bị cho giải bóng đá cấp tỉnh
- THCS: Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân và tổ chức HKPĐ
Thứ ba : 17/12/2019
- Sáng: Lãnh đạo họp trực tuyến tại nhà văn hoá huyện
- Chiều: Đồng chí Thái họp ban chấp hành
- Mầm non: Thanh tra chuyên ngành mầm non Bình Minh
- Tiểu học: Kiểm tra thư viện tiên tiến, xuất sắc các trường đăng kí
- THCS: Thông báo đội tuyển điền kinh cấp huyện
Thứ tư : 18/12/2019
- 13 giờ 30: Đồng chí Bách dự họp về nông thôn mới nâng cao tại xã  Nhân Quyền
- 10 giờ Kiểm tra công tác PCGD tại SGD
- Tiểu học: Đội tuyển bóng đá tập luyện
- THCS: Kiểm tra và nhập số liệu PCGD
Thứ năm : 19/12/2019
- Đồng chí Cường kiểm tra hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển viên chức
- Công bố Quyết định thanh tra mầm non Cổ Bì
- Tiểu học: Kiểm tra công tác bán trú
- THCS: Chia phòng và niêm yết danh sách kiểm tra học kì
Thứ sáu : 20/12/2019
- Thanh tra chuyên ngành mầm non Cổ Bì
- Tiểu học: Kỉ niệm ngành Quốc phòng toàn dân
- THCS:
+ Hiệu trưởng tập huấn về Năng lực quản trị nhà trường tại TP Hải Dương
+ Kiểm tra học kì theo kế hoạch
Thứ bẩy : 21/12/2019
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục luyện tập
- THCS: 
+ Hiệu trưởng tập huấn về Năng lực quản trị nhà trường tại TP Hải Dương
+ Kiểm tra học kì theo kế hoạch
Thứ hai : 23/12/2019
- 7 giờ 30: Đồng chí Thái họp HĐND
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Triển khai kế hoạch kiểm tra học kì 1
- THCS: Kiểm tra học kì theo kế hoạch
Thứ ba : 24/12/2019
- Đồng chí Thái họp HĐND
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- THCS: Kiểm tra học kì theo kế hoạch
Thứ tư : 25/12/2019
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục tập luyện
- THCS: Chấm bài kiểm tra học kì
Thứ năm : 26/12/2019
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục tập luyện
- THCS: Chấm bài kiểm tra học kì
Thứ năm : 26/12/2019
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục tập luyện
- THCS: Chấm bài kiểm tra học kì
Thứ sáu : 27/12/2019
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục tập luyện
- THCS: Chấm bài kiểm tra học kì
Thứ bẩy : 28/12/2019
- Mầm non: Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số trường
- Tiểu học: Đội bóng tiếp tục tập luyện
- THCS: Chấm bài kiểm tra học kì
Thứ hai : 30/12/2019
- Mầm non: Tổng kết đợt thi đua thứ 2
- Tiểu học: Đội bóng đá, cờ vua tiếp tục tập luyện
- THCS: Hoàn thành nhập điểm vào website
Thứ ba : 31/12/2019
- Mầm non: Tổ chức chuyên đề tại Mầm non Vĩnh Hồng
- Tiểu học: Đội bóng đá, cờ vua tiếp tục tập luyện
- THCS: Hoàn thành nhập điểm vào website