UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,326,373 (Hôm nay: 36 online: 22) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 263 online: 158) Đăng nhập

Bước 1: Nhà trường cung cấp mã thẻ và mật khẩu cho cha mẹ và các em học sinh (mặc định mật khẩu là mã thẻ)
Bước 2: Dùng tài khoản đã được cấp để tra cứu điểm theo Hướng dẫn trong video sau:

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
123456789

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập