UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,337,094 (Hôm nay: 51 online: 11) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 3,104 online: 1,873) Đăng nhập

Hướng dẫn xuất file excel dữ liệu và chuyển vào cơ sở dữ liệu ngành, giúp cho các nhà trường trích xuất dữ liệu trên hệ thống TMT - QLNT về cơ sở dữ liệu dung chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
123456789

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập