UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,326,399 (Hôm nay: 56 online: 42) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 224 online: 258) Đăng nhập

1. Bà Nguyễn Thị Hưng

- Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Khê

- Danh hiệu thi đua

+ Năm học 2020 – 2021: CSTĐ Cơ sở

+ Năm học 2021 – 2022: CSTĐ Cơ sở

- Khen thưởng trong năm học 2020 – 2021: Giấy khen của UBND huyện

- Tóm tắt thành tích tiêu biểu

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; có ý thực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý.  Gương mẫu chấp hành và đi đầu mọi hoạt động trong nhà trường được các cấp ghi nhận, có sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện và trong ngành giáo dục.

- Tích cực nghiên cứu, vận dụng linh hoạt đổi mới phương pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; chủ động, sáng tạo trong quá trình quản lý, chỉ đạo và tổ chức điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, kỷ cương đạt chất lượng, hiệu quả.

- Nhiều năm liên tục có sáng kiến đạt cấp huyện, cấp tỉnh (năm học 2019-2020 có sáng kiến đạt cấp ngành, 2020-2021 đạt cấp huyện, 2021-2022 đạt loại Tốt cấp huyện và đề nghị xét cấp ngành).

- Năm học 2021-2022: Tập thể nhà trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ 4 trong cấp học; Cá nhân được đề nghị đạt danh hiệu CSTĐCS và UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành XS nhiệm vụ.

2. Ông Phạm Văn Du

- Chức vụ: Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hưng

- Danh hiệu thi đua

+ Năm học 2020 – 2021: CSTĐ Cơ sở

+ Năm học 2021 – 2022: CSTĐ Cơ sở

- Khen thưởng trong năm học 2020 – 2021: Giấy khen của UBND huyện

- Tóm tắt thành tích tiêu biểu

- Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn đoàn kết, giúp đỡ, tôn trọng mọi người, được xếp loại viên chức và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Chấp hành mọi đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành, địa phương và nơi cư trú;

- Có năng lực chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường. Phối kết hợp các hoạt động trong và ngoài nhà trường tốt. Huy động các tổ chức xã hội cùng tham gia, hỗ trợ các hoạt động trong nhà trường;

- Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong công tác quản lí, chỉ đạo và đánh giá các hoạt động nhà trường, đánh giá giáo viên, đánh giá học sinh;...

- Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, phát huy được năng lực quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn của bản thân. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và hiệu quả cao;

- Có 4 năm liên tục (từ năm 2019 đến 2022) được UBND huyện công nhận CSTĐ cấp cơ sở;

- Được UBND huyện tặng giấy khen năm 2021 về thành tích XS trong xây dựng cơ quan VH năm 2021;

- Luôn có ý thức đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt trong chỉ đạo và điều hành, 5 năm liền có có SK được xếp loại cấp huyện (từ năm học 2017-2018 đến 2021-2022);

- Năm học 2021- 2022: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến được đài truyền hình Hải Dương đưa tin tiêu biểu 3 lần. Tập thể nhà trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ 2 trong cấp học; Cá nhân được đề nghị đạt danh hiệu CSTĐCS và UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành XS nhiệm vụ.

3. Bà Đoàn Thị Thu Hải

- Chức vụ: Giáo viên THCS Vũ Hữu

- Danh hiệu thi đua

+ Năm học 2020 – 2021: CSTĐ Cơ sở

+ Năm học 2021 – 2022: LĐTT

- Khen thưởng trong năm học 2020 – 2021: Giấy khen của UBND huyện và Sở GD&ĐT

- Tóm tắt thành tích tiêu biểu

Là một giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, luôn đoàn kết, giúp đỡ, tôn trọng mọi người, có nhiều công lao, thành tích trong công tác bồi dưỡng hoạc sinh giỏi:

* Năm học 2020 – 2021:

- Có 9 giải học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện (4 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích).

- Có 9 giải học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích; đồng đội xếp thứ 2/12 huyện, thành phố).

- Sáng kiến Phát triển năng lực học sinh qua dạy học theo chủ đề trong môn Lịch sử được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương công nhận cấp ngành năm 2021.

- Được công nhận là giáo viên dạy giỏi huyện Bình Giang.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Giấy khen giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi theo QĐ số 209/QĐ-SGDĐT ngày 8/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

- Giấy khen giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi theo QĐ số 2611/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Bình Giang.

* Năm học 2021 – 2022:

- Có 11 giải học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 2 giải Khuyến khích).

- Có 9 giải học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích), đồng đội xếp thứ 1/12 huyện, thành phố.

- Đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” năm 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
123456789

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập