UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 18,326,385 (Hôm nay: 47 online: 31) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 254 online: 161) Đăng nhập

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng ở

Trường THCS Cổ Bì

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số: 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tỉnh Hải Dương;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 của trường THCS Cổ Bì

Nhà trường thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng ở trường như sau:

TT

Tên sách
(Ví dụ: Ngữ Văn 9, tập 1; Ngữ Văn 9, tập 2, ….)

Tác giả
(Ghi tất cả tên tác giả của bộ sách)

Tổ chức, cá nhân

Ghi chú

 

1

Ngữ văn 9, Tập 1 (Cánh Diều)

        Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

Ngữ văn 9, Tập 2 (Cánh Diều)

        Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

2

Toán 9, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

 

Toán 9, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

3

Tiếng Anh 9 ( Global Success)

         Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chỉ, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm.

Nhà xuất bản
Đại học Sư phạm

 

5

Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Hoàng Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

6

GDCD 9 (Cánh Diều)

         Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng.

Nhà xuất bản Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

 

7

Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

8

Âm nhạc 9 (Cánh Diều)

       Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

 

9

Mĩ thuật 9 (Cánh Diều)

      Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

 

10

Giáo dục thể chất 9 (Cánh Diều)

         Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu

Nhà xuất bản
Đại học Sư phạm

 

11

Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

12

Công nghệ 9: Định hướng nghề nghiệp (Cánh Diều)

        Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

13

Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Cánh Diều)

        Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

14

Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả (Cánh Diều)

        Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

15

Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm (Cánh Diều)

         Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 030203.777.566
Thiết kế và xây dựng website: Trần Minh Thái - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Đăng nhập