Tổng truy cập: 18,337,127 (Hôm nay: 71 online: 09) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 3,781 online: 1,863) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 HD Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2022 - 2023 24/10/2022
2 KH Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 24/10/2022
3 235/PGDĐT V/v tập huấn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 03/10/2022
4 232/PGDĐT V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng thiết bị dạy học ngoại ngữ 03/10/2022
5 230/PGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 03/10/2022
6 207/TTr-PGDĐT Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 03/10/2022
7 155/KH-PGDĐT Kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo 03/10/2022
8 222/BC-PGDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023 03/10/2022
9 218/PGD&ĐT V/v tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV tiểu học năm 2022 03/10/2022
10 217/PGD&ĐT V/v nhận giấy chứng nhận và tổ chức trao khen đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 được UBND huyện khen thưởng. 03/10/2022
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh (11/05/2018) (23208)
Biên bản kiểm tra, tự kiểm tra Phổ cập GD, XMC năm 2015 (20/10/2015) (9809)
Các văn bản chỉ đạo về Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ 2014 (25/12/2014) (7752)
Đề thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học năm học 2015-2016 (19/11/2015) (5963)
Hướng dẫn truy cập đến địa chỉ phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục (28/09/2013) (4939)
Số 157/PGD&ĐT Chương trình công tác Tháng 4/2017 (03/04/2017) (3985)
Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2014 - 2015 (09/09/2014) (3718)
Về việc xử lý trường hợp bệnh nhân mắc Covid - 19 tại thôn Tuyển Cử xã Tân Hồng (12/08/2020) (3628)
Số 322/PGD&ĐT chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo (31/07/2017) (3621)
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2022 - 2023 (24/10/2022) (3597)
Văn bản tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè (01/06/2021) (3573)
V/v chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. (10/03/2014) (3550)
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục huyện Bình Giang năm học 2013 - 2014 (02/10/2013) (3312)
Quyết định về sửa đổi dạy thêm học thêm của UBND Tỉnh Hải Dương (10/02/2014) (3311)
Số 211/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2016 (06/05/2016) (3093)
Đề cương về cuộc thi tìm hiểu "Luật Biển Việt Nam" (26/08/2013) (2415)
Số 02/BCĐ Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh năm học 2016-2017 (01/12/2016) (2388)
V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học thời gian cuối năm học (01/06/2020) (2235)
Về việc hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu phổ cập - Xóa mù chữ (30/09/2014) (2144)
Số 1042/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT ngày 9 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai phần mềm quản lý điểm (14/08/2013) (2098)
1234567