Tổng truy cập: 18,455,147 (Hôm nay: 156 online: 16) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 328 online: 140) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 TTHC 25 Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 05/10/2017
2 TTHC 24 Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 05/10/2017
3 TTHC 23 Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 05/10/2017
4 TTHC 22 Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở 05/10/2017
5 TTHC 21 Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 05/10/2017
6 TTHC 20 Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 05/10/2017
7 TTHC 19 Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 05/10/2017
8 TTHC 18 Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 05/10/2017
9 TTHC 17 Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 05/10/2017
10 TTHC 16 Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 05/10/2017
123
XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục 25: Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (05/10/2017) (9417)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (05/10/2017) (4000)
Thủ tục 23: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (05/10/2017) (3875)
Thủ tục 20: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (05/10/2017) (3044)
Thủ tục 21: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (05/10/2017) (2812)
Thủ tục 19: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (05/10/2017) (2801)
Thủ tục 22: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (05/10/2017) (2718)
Thủ tục 17: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (05/10/2017) (1106)
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) (05/10/2017) (1091)
Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học (05/10/2017) (1053)
Thủ tục 15: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập (05/10/2017) (1045)
Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (1026)
Thủ tục 18: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (05/10/2017) (1022)
Thủ tục 14: Giải thể trường trung học cơ sở (05/10/2017) (1017)
Thủ tục 5: Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học (05/10/2017) (1008)
Thủ tục 12: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (05/10/2017) (997)
Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (05/10/2017) (992)
Thủ tục 1: Thành lập nhà trường, nhà trẻ (05/10/2017) (976)
Thủ tục 11: Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (05/10/2017) (975)
Thủ tục 16: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập (05/10/2017) (974)
12