Tổng truy cập: 18,455,161 (Hôm nay: 166 online: 12) Toàn huyện: 110,217,334 (Hôm nay: 328 online: 132) Đăng nhập
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 459/PGD&ĐT-ATGT Số 459/PGD&ĐT-ATGT Về việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 29/09/2016
2 Số 450/PGD&ĐT-GDTC-YT Số 450/PGD&ĐT-GDTC-YT Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa, y tế trường học năm học 2016-2017 21/09/2016
3 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT Số 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc cử giáo viên đi tập huấn về công tác nha học đường (đ/c Lân phối hợp với đ/c Bách, đ/c Lan để thực hiện nội dung công văn này) 11/11/2015
4 1325/SGDĐT-CTHSSV&CNTT Số 1325/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc triển khai cuộc thi giao thông học đường...(đ/c Lân xây dựng và triển khai kế hoạch theo nội dung của công văn) 11/11/2015
5 1336/SGDĐT-CTHSSV&CNTT Số 1336/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc tặng sửa cho các trường Tiểu học (5 trường thuộc huyện Bình Giang - Đ/c Bách triển khai công văn này) 11/11/2015
6 Số 483/PGD&ĐT-GDTC&YTTH Số 483/PGD&ĐT-GDTC&YTTH về việc đón đoàn kiểm tra ATTP năm 2015 02/11/2015
XEM NHIỀU NHẤT
Số 450/PGD&ĐT-GDTC-YT Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa, y tế trường học năm học 2016-2017 (21/09/2016) (3665)
Số 1344/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc cử giáo viên đi tập huấn về công tác nha học đường (đ/c Lân phối hợp với đ/c Bách, đ/c Lan để thực hiện nội dung công văn này) (11/11/2015) (1244)
Số 483/PGD&ĐT-GDTC&YTTH về việc đón đoàn kiểm tra ATTP năm 2015 (02/11/2015) (1178)
Số 1336/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc tặng sửa cho các trường Tiểu học (5 trường thuộc huyện Bình Giang - Đ/c Bách triển khai công văn này) (11/11/2015) (1155)
Số 1325/SGDĐT-CTHSSV&CNTT về việc triển khai cuộc thi giao thông học đường...(đ/c Lân xây dựng và triển khai kế hoạch theo nội dung của công văn) (11/11/2015) (1092)
Số 459/PGD&ĐT-ATGT Về việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (29/09/2016) (976)